Hướng Dẫn Điền Tờ Khai Đăng Ký Thuế Cho Cá Nhân Nộp Thuế Tncn Năm 2021

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Mẫu số 05-ĐK-TCT dành cho cá nhân không kinh doanh nộp hồ sơ đăng ký thuế trực tiếp tại cơ quan thuế

Tờ khai đăng ký thuế TNCN

Mục 1. Họ và tên người đăng ký thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng chữ in hoa họ tên người đăng ký thuế.

Mục 2. Thông tin đại lý thuế: Điền đầy đủ các thông tin của đại lý thuế trong trường hợp đại lý thuế ký hợp đồng với người nộp thuế để thay mặt người nộp thuế thực hiện thủ tục đăng ký thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Mục 3. Ngày, tháng, năm sinh của cá nhân: Ghi rõ ngày, tháng, năm sinh của cá nhân đăng ký thuế.

Mục 4. Giới tính: Đánh dấu vào 1 trong 2 ô Nam hoặc Nữ.

Mục 5. Quốc tịch: Ghi rõ quốc tịch của người đăng ký thuế.

Mục 6. Giấy tờ tùy thân: Điền đầy đủ thông tin vào giấy tờ của người đăng ký thuế (số CMND, CCCD hoặc số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp).

Mục 7. Địa chỉ thường trú: Ghi đầy đủ thông tin về địa chỉ thường trú của cá nhân ghi trong sổ hộ khẩu, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bao gồm:

– Số nhà / đường phố, thôn, xóm.

– Các phường.

– Quận.

– Tỉnh, thành phố.

– Dân tộc.

Mục 8. Địa chỉ hiện tại: Điền đầy đủ thông tin về địa chỉ hiện tại của cá nhân theo thứ tự như trên (chỉ ghi khi địa chỉ này khác với địa chỉ thường trú).

Mục 9. Điện thoại liên hệ, email: Ghi số điện thoại, địa chỉ email (nếu có).

Mục 10. Cơ quan chi trả thu nhập tại thời điểm đăng ký thuế: Ghi cơ quan chi trả thu nhập (doanh nghiệp, công ty …) đang làm việc tại thời điểm đăng ký thuế (nếu có).

Mục “Đại lý thuế”: Chỉ khai trong trường hợp đại lý thuế khai thay cho người nộp thuế.

** Lưu ý: Đối với cá nhân nộp thuế TNCN thông qua cơ quan chi trả thu nhập và ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế (doanh nghiệp, tổ chức …) sẽ sử dụng mẫu 05-ĐK-TH – TCT.

= >> Xem thêm: Hồ sơ, thủ tục đăng ký thuế thu nhập cá nhân năm 2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng