Hướng Dẫn Đăng Ký Khoản Vay Nước Ngoài Trực Tuyến

  • 02/03/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Hướng dẫn đăng ký khoản vay nước ngoài trực tuyến

Hướng dẫn đăng ký khoản vay nước ngoài trực tuyến theo hướng dẫn của SBV (Ngân hàng nhà nước) bằng cách truy cập vào link https://qlnh-sbv.cic.org.vn/qlnh/ và thực hiện đăng ký tài khoản, kê khai các thông tin cần thiết và gửi yêu cầu đăng ký. Doanh nghiệp in tờ khai đăng ký cấp tài khoản, ký tên & đóng dấu vào tờ khai sau đó gửi đến Ngân hàng nhà nước cùng GCN đăng ký đầu tư & GCN ĐKDN của đơn vị.

Trình tự các bước đăng ký khoản vay trực tuyến

  Thủ tục đăng ký tài khoản truy cập Trang điện tử quản lý vay, trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh Thủ tục

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Doanh nghiệp điền thông tin trên tờ khai điện tử đề nghị cấp tài khoản truy cập Trang điện tử quản lý vay, trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh (Trang điện tử) tại địa chỉ www.qlnh-sbv.cic.org.vn hoặc www.sbv.gov.vn.

+ Bước 2: Doanh nghiệp in tờ khai từ Trang điện tử, ký, đóng dấu và gửi tới cơ quan có thẩm quyền.

+ Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền duyệt và cấp tài khoản truy cập qua hộp thư điện tử mà doanh nghiệp đăng ký trong thời hạn:

(i) 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ khai đề nghị cấp tài khoản truy cập với các thông tin đầy đủ, hợp lệ đối với trường hợp doanh nghiệp đề nghị cấp tài khoản truy cập là Bên đi vay có dư nợ vay nước ngoài, hoặc;

(ii) 12 (mười hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hoặc đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài đầy đủ, hợp lệ đối với doanh nghiệp đề nghị cấp tài khoản cấp tài khoản truy cập là Bên đi vay không có dư nợ nước ngoài nhưng phát sinh việc đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài với cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp từ chối cấp tài khoản truy cập, cơ quan có thẩm quyền có trả lời trực tuyến nêu rõ lý do.

- Cách thức thực hiện:

+ Nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền

+ Gửi qua đường bưu điện

- Thành phần hồ sơ:

1. Tờ khai đề nghị cấp tài khoản truy cập Trang điện tử quản lý vay, trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời gian giải quyết:

+ 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ khai đề nghị cấp tài khoản truy cập với các thông tin đầy đủ, hợp lệ đối với trường hợp Bên đi vay đang có dư nợ vay nước ngoài.

+ 12 (mười hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hoặc đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài đầy đủ, hợp lệ đối với doanh nghiệp đề nghị cấp tài khoản truy cập là Bên đi vay không có dư nợ nước ngoài nhưng phát sinh việc đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài với cơ quan có thẩm quyền.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp là bên đi vay nước ngoài

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi Bên đi vay đặt trụ sở chính (sau đây gọi là Chi nhánh) cấp và quản lý tài khoản truy cập cho các đối tượng sau:

(i) Bên đi vay đang có dư nợ nước ngoài;

(ii) Bên đi vay không có dư nợ nước ngoài nhưng có phát sinh việc đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài thuộc đối tượng phải đăng ký, đăng ký thay đổi với Chi nhánh theo quy định tại Thông tư 03;

b) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối) cấp và quản lý tài khoản truy cập cho đối tượng sau:

Bên đi vay không cơ dư nợ nước ngoài nhưng có phát sinh việc đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài thuộc đối tượng phải đăng ký, đăng ký thay đổi với Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý Ngoại hối) theo quy định tại Thông tư 03.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tên đăng nhập và mật khẩu sử dụng Trang điện tử

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai trực tuyến đề nghị cấp tài khoản truy cập Trang điện tử tại địa chỉ www.qlnh-sbv.cic.org.vn hoặc www.sbv.gov.vn

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Thông tư số 03/2016/TT-NHNN ngày 26/02/2016 hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.

TƯ VẤN CỦA CÔNG TY LUẬT LHD VỀ VỀ ĐĂNG KÝ KHOẢN VAY NƯỚC NGOÀI VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

  • Tư vấn về các khoản vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn
  • Tư vấn và review hợp đồng vay vốn với các tổ chức nước ngoài
  • Tư vấn điều kiện vay vốn nước ngoài
  • Tiến hành thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài với ngân hàng nhà nước 

KẾT QUẢ KHÁCH HÀNG ĐẠT ĐƯỢC

(Giấy xác nhận khoản vay của SBV Ngân hàng nhà nước với tố chức kinh tế) 

QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU ĐĂNG KÝ KHOẢN VAY NƯỚC NGOÀI (VUI LÒNG) LIÊN HỆ →

Hồ Chí Minh 02822446739 

Hà Nội 02422612929

Đà Nẵng 02366532929  

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng