Hướng Dẫn Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Khám Bệnh, Chữa Bệnh Lần Đầu

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần đầu (Hình ảnh minh họa)

Theo đó, Bộ Y tế hướng dẫn việc cấp chứng chỉ hành nghề (CCHN) phạm vi chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh (KCB) lần đầu cho đối tượng là bác sĩ theo quy định tại Nghị định 109/2016 / NĐ. -CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 155/2018 / NĐ-CP và bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh như sau:

* Lần đầu đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa:

– Đối với người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chuyên khoa khám bệnh, chữa bệnh lần đầu (trừ chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi) có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ gồm:

Bằng tốt nghiệp bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ y khoa (sau đây viết tắt là bác sĩ y khoa) và các chứng chỉ bổ sung về chuyên khoa định hướng, chứng chỉ chuyên khoa định hướng, chứng chỉ sơ cấp chuyên khoa, chứng chỉ sơ bộ chuyên khoa (sau đây viết tắt là chứng chỉ định hướng chuyên khoa), chứng chỉ giáo dục thường xuyên theo định hướng chuyên ngành được tuyển sinh và đào tạo trước ngày 09 tháng 7 năm 2019 với thời gian từ 06 tháng trở lên tùy theo từng chuyên ngành thì thực hành và được cấp chứng chỉ đủ 18 tháng thực hành theo định hướng đó: chứng chỉ hành nghề với phạm vi chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với quy định của chứng chỉ. chỉ đạo chuyên môn.

Việc cấp chứng chỉ hành nghề có phạm vi hành nghề chuyên khoa khám bệnh, chữa bệnh lần đầu quy định như trên chỉ áp dụng đối với y sĩ tốt nghiệp trước ngày 15/01/2021.

Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần đầu

Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần đầu (Hình ảnh minh họa)

Bác sĩ tốt nghiệp sau ngày 15/01/2021 sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề theo hướng dẫn tại Thông tư 21/2020 / TT-BYT.

– Trường hợp bác sĩ có nhu cầu cấp chứng chỉ hành nghề với phạm vi hoạt động chuyên môn là: nội, ngoại, sản, phụ khoa, nhi khoa thì đăng ký hành nghề theo một trong bốn chuyên khoa nội tương ứng. ngoại, sản, nhi đủ 18 tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông tư 21/2020 / TT-BYT.

* Các chứng chỉ, chứng chỉ bồi dưỡng dùng để bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn theo hướng dẫn tại Mục 2 Công văn 787 / BYT-KCB ngày 02/02/2021 của Bộ Y tế là: Chứng chỉ định hướng chuyên ngành tuyển sinh trước ngày 09/7/2019. có thời gian từ 6 tháng trở lên tùy theo từng chuyên khoa (không áp dụng đối với các khóa đào tạo theo quy định tại Thông tư 22/2013 / TT-BYT đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 26/2020 / TT-BYT).

Công văn 6797 / BYT-KCB được Bộ Y tế ban hành ngày 19/8/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng