Hướng Dẫn Cách Tính Và Quy Đổi Giá Nhà, Công Trình Tại Tp.

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Sở Xây dựng đã có các công văn 12935 / SXD-KTXD ngày 10/10/2019, 3302 / SXD-KTXD ngày 31/3/2020, 3761 / SXD-KTXD ngày 13/4/2020 về việc điều chỉnh, chuyển đổi. về thời điểm tính bảng giá nhà, công trình, vật kiến ​​trúc xây dựng mới trên địa bàn TP.

Nay Sở Xây dựng hướng dẫn cách tính, quy đổi giá nhà, công trình, vật kiến ​​trúc xây dựng mới trên địa bàn đã được UBND Thành phố ban hành tại Quyết định 22/2019 / QĐ-UBND ngày 30/8. Năm 2019 quy định giá nhà, công trình, vật kiến ​​trúc xây dựng mới trên địa bàn tại thời điểm tính giá như sau:

Công thức tính

Giá nhà, công trình, vật kiến ​​trúc xây dựng mới trong năm n + 1

=

Giá nhà, công trình, vật kiến ​​trúc xây dựng công trình mới năm nay

X

Chỉ số giá xây dựng công trình năm n so với năm n-1 do Thành phố công bố

Trong đó:

– Giá nhà, công trình, vật kiến ​​trúc xây dựng mới, phần xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định 22/2019 có 2 phần:

+ Bảng giá nhà, công trình, vật kiến ​​trúc xây dựng mới phần xây dựng ban hành kèm theo Quyết định 22/2019 (tính theo mặt bằng giá năm 2017).

+ Giá nhà, công trình, vật kiến ​​trúc xây dựng mới cho phần xây dựng công trình không có trong Bảng giá nhà, công trình, vật kiến ​​trúc xây dựng mới phần công trình ban hành kèm theo Quyết định 22/2019 thì tính giá nhà ở công trình, vật kiến ​​trúc xây dựng mới phần xây dựng công trình được tính từ đơn giá đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố năm gần nhất.

Hiện suất đầu tư xây dựng và đơn giá xây dựng tổng hợp các bộ phận kết cấu năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định 65 / QĐ-BXD ngày 20/01/2021 gồm 3 cột. : Cột (0) “Đơn giá đầu tư”, Cột 1 “Chi phí xây dựng”, Cột 2 “Chi phí thiết bị”.

Giá xây dựng mới nhà, công trình, vật kiến ​​trúc phần xây dựng = Đơn giá đầu tư (cột 0) trừ (-) chi phí thiết bị (cột 2).

– Chỉ số giá xây dựng công trình năm 2017 so với năm 2016; Chỉ số giá xây dựng năm 2018 so với năm 2017; Chỉ số giá xây dựng công trình năm 2019 so với năm 2018 và chỉ số giá xây dựng năm 2020 so với năm 2019 trên địa bàn theo Phụ lục 1.

– Ví dụ tính toán: Theo Phụ lục 2. /.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng