Học Công Chứng Ở Nước Ngoài Có Được Hành Nghề Tại Việt Nam?

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Đi du học ở nước ngoài có làm được công chứng không (Ảnh minh họa)?

– Có văn bằng tốt nghiệp đào tạo nghề được công chứng do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp thuộc phạm vi áp dụng của Hiệp định về tương đương văn bằng hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng hoặc điều ước quốc tế liên quan đến văn bằng; trong đó Việt Nam là thành viên;

– Có chứng chỉ đào tạo nghề có công chứng của cơ sở đào tạo ở nước ngoài mà chương trình đào tạo nghề có công chứng của nước đó đã được cơ quan kiểm định chất lượng của nước đó công nhận hoặc được cơ quan có thẩm quyền của nước đó phê duyệt. giấy phép thành lập và giấy phép cấp văn bằng.

Như vậy, cá nhân thuộc hai trường hợp trên được công nhận tương đương với hành nghề công chứng tại Việt Nam. Sau khi được công nhận tương đương, cá nhân phải đáp ứng các điều kiện, thủ tục theo Thông tư 01/2021 / TT-BTP để được bổ nhiệm hành nghề công chứng tại Việt Nam.

Lưu ý: Để được công nhận văn bằng tốt nghiệp học nghề được công chứng ở nước ngoài là tương đương nhau, người đề nghị phải nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính 01 bộ hồ sơ đến Bộ Tư pháp, bao gồm:

– Đơn đăng ký học nghề tương đương có công chứng (mẫu TP-CC-01);

– Bản sao bằng tốt nghiệp và bản sao kết quả học nghề ở nước ngoài đã được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và bản dịch ra tiếng Việt phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam. Nam (bổ sung thêm yêu cầu so với Thông tư 06/2015 / TT-BTP).

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ra quyết định công nhận tương đương đối với người được đào tạo nghề công chứng ở nước ngoài; Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thông tư 01/2021 / TT-BTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2021 và thay thế Thông tư 06/2015 / TT-BTP.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng