Hồ Sơ, Thủ Tục Tự Đăng Ký Thuế Thu Nhập Cá Nhân

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Hồ sơ đăng ký thuế thu nhập cá nhân:

(1) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam trả nhưng tổ chức này chưa thực hiện khấu trừ thuế.

Hồ sơ đăng ký thuế bao gồm:

– Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 05-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020 / TT-BTC;

Tờ khai thuế tự đăng ký

– Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân còn giá trị sử dụng đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam; Bản sao Hộ chiếu còn giá trị sử dụng đối với cá nhân là công dân nước ngoài, công dân Việt Nam sinh sống ở nước ngoài.

Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Chi cục Thuế nơi cá nhân làm việc

(2) Cá nhân nước ngoài không cư trú tại Việt Nam được cử sang Việt Nam làm việc nhưng nhận thu nhập ở nước ngoài.

Hồ sơ đăng ký thuế như mục (1), đồng thời bổ sung bản sao văn bản bổ nhiệm của tổ chức sử dụng lao động.

Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Cục thuế nơi làm việc tại Việt Nam

(3) Cá nhân đăng ký thuế qua hồ sơ khai thuế (cá nhân thực hiện nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chưa có mã số thuế; cá nhân hoạt động chuyển nhượng bất động sản chưa có mã số thuế); cá nhân Cá nhân có nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thu không thường xuyên bao gồm lệ phí trước bạ, chuyển nhượng vốn và các khoản thu không thường xuyên khác chưa có mã số thuế).

Hồ sơ đăng ký thuế lần đầu là hồ sơ khai thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp hồ sơ khai thuế không có bản sao giấy tờ hợp lệ của cá nhân (gồm: Thẻ CCCD hoặc CMND đối với cá nhân là công dân Việt Nam; Hộ chiếu đối với cá nhân có quốc tịch). công dân nước ngoài hoặc công dân Việt Nam sinh sống ở nước ngoài), người nộp thuế phải nộp kèm theo tờ khai thuế một trong các loại giấy tờ này.

Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực nơi cá nhân có nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

(4) Các trường hợp khác

Hồ sơ đăng ký thuế như mục (1)

Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Chi cục Thuế, Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú, tạm trú).

Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký thuế:

Cơ quan thuế xử lý hồ sơ đăng ký thuế lần đầu và trả Giấy chứng nhận đăng ký thuế và Thông báo mã số thuế cho người nộp thuế trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan thuế nhận đủ hồ sơ của người nộp thuế.

Cơ sở pháp lý:

Khoản 9 Điều 7 và Khoản 5 Điều 8 Thông tư 105/2020 / TT-BTC.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng