Hồ Sơ Khai Quyết Toán Thuế Tncn Năm 2020

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN năm 2020

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công không thuộc trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay cho cá nhân thì khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo mẫu sau:

– Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02 / QTT-TNCN.

Mẫu số 02 / QTT-TNCN

– Phụ lục mẫu số 02-1 / BK-QTT-TNCN nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Mẫu số 02-1 / BK-QTT-TNCN

– Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có).

Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin trên bản chụp đó. Trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức trả thu nhập đã ngừng hoạt động thì cơ quan thuế căn cứ vào cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xem xét, xử lý hồ sơ quyết toán. thuế đối với cá nhân mà không yêu cầu chứng từ khấu trừ thuế.

Trường hợp theo quy định của pháp luật nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài không cấp Giấy chứng nhận đã nộp thuế thì người nộp thuế có thể nộp bản chụp Giấy chứng nhận khấu trừ thuế (trong đó ghi rõ số thuế đã nộp theo tờ khai thuế). bất kỳ khoản thuế thu nhập nào) do cơ quan chi trả thu nhập cấp hoặc bản sao kê khai số thuế đã nộp ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế.

– Bản sao hóa đơn, chứng từ đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).

– Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài thì phải có chứng từ chứng minh số tiền do đơn vị, tổ chức trả thu nhập tại Việt Nam chi trả. ngoại quốc.

Đối với cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nộp thu nhập quyết toán thuế thay cho:

Cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập quyết toán theo mẫu số 02 / UQ-QTT-TNCN kèm theo bản chụp hóa đơn chứng từ đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học (nếu có). Đúng).

Mẫu số 02 / UQ-QTT-TNCN

Khai bổ sung tờ khai quyết toán thuế TNCN

– Trường hợp tổ chức, cá nhân khai bổ sung không làm thay đổi nghĩa vụ thuế thì chỉ phải nộp bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu liên quan, không phải khai bổ sung.

– Trường hợp tổ chức, cá nhân chưa nộp tờ khai thuế năm thì người nộp thuế khai bổ sung tờ khai thuế tháng, quý có sai sót, thiếu sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai thuế. quyết toán thuế hàng năm.

– Trường hợp tổ chức, cá nhân đã nộp tờ khai quyết toán thuế năm:

+ Đối với cá nhân trực tiếp khai thuế, trực tiếp quyết toán thuế thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

+ Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công còn phải kê khai bổ sung tờ khai quyết toán thuế năm và tờ khai tháng, quý có sai sót tương ứng.

Căn cứ: Thông tư 92/2015 / TT-BTC, Công văn 636 / TCT-DNNCN ngày 12/3/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng