Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

  • 10/01/2022

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (ảnh minh họa)

(1) Cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu, điều chỉnh hạng chứng chỉ, cấp đổi chứng chỉ hành nghề, hồ sơ gồm:

– Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo Mẫu 01 Phụ lục IV Nghị định 15/2021 / NĐ-CP;

– 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm, ảnh chân dung, phông nền trắng, chụp trong thời gian không quá 06 tháng;

– Văn bằng do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp phù hợp với loại, hạng chứng chỉ đề nghị cấp;

Đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định và phải có bản dịch tiếng Việt công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.;

– Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu, bao gồm:

+ Chứng chỉ hành nghề đã được cơ quan có thẩm quyền cấp đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh hạng, gia hạn chứng chỉ hành nghề;

+ Quyết định giao nhiệm vụ (giao nhiệm vụ) của tổ chức cho cá nhân hoặc văn bản xác nhận của người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư về những công việc tiêu biểu mà cá nhân đã hoàn thành theo nội dung đã liệt kê. tuyên bố. Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về tính trung thực của nội dung xác nhận. Trường hợp cá nhân hành nghề độc lập thì phải có hợp đồng và biên bản nghiệm thu nhiệm vụ tiêu biểu đã kê khai.;

+ Giấy tờ hợp pháp về cư trú hoặc giấy phép lao động của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam đối với trường hợp cá nhân là người nước ngoài;

+ Kết quả sát hạch đạt yêu cầu đối với trường hợp sát hạch trước ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;

(2) Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, hồ sơ gồm:

– Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo Mẫu 01 Phụ lục IV Nghị định 15/2021 / NĐ-CP;

– 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm, file ảnh phông nền trắng chụp chân dung người dự tuyển không quá 06 tháng;

– Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu, bao gồm:

+ Bản chính chứng chỉ hành nghề còn giá trị sử dụng nhưng bị hư hỏng hoặc có thông tin không chính xác. Trường hợp chứng chỉ hành nghề bị mất thì phải có cam kết của người đề nghị cấp lại;

+ Các tài liệu được đánh dấu

tại mục (1) đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận nhưng nội dung cấp có thay đổi;

(3) Để sửa đổi, bổ sung nội dung của chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, hồ sơ bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo Mẫu 01 Phụ lục IV Nghị định 15/2021 / NĐ-CP;

– 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm, file ảnh phông nền trắng chụp chân dung người dự tuyển không quá 06 tháng;

– Các tài liệu liên quan đến nội dung cần điều chỉnh, bổ sung theo quy định tại Mục (1) và bản chính chứng chỉ hành nghề đã cấp.

(4) Đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, hồ sơ bao gồm:

– Đơn đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề theo Mẫu số 03 Phụ lục IV Nghị định 15/2021 / NĐ-CP;

– 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm, file ảnh phông nền trắng chụp chân dung người dự tuyển không quá 06 tháng; – Bản sao văn bằng đào tạo, chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp đã được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam; – Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin có ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu các giấy tờ hợp pháp về cư trú, giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp theo quy định của pháp luật. các quy định. Trung Tai

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng