Hạn Mức Phát Hành Trái Phiếu Trong Nước Của Nhcsxh Năm 2021

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Hạn mức phát hành trái phiếu trong nước được Chính phủ bảo lãnh của NHCSXH năm 2021 (Ảnh minh họa)

Theo đó, hạn mức phát hành trái phiếu trong nước được Chính phủ bảo lãnh của NHCSXH năm 2021 tối đa là 11.024 tỷ đồng.

Cũng theo Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính công bố hạn mức tối đa phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và chỉ đạo, giám sát NHCSXH theo quy định của pháp luật. Chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung và số liệu của báo cáo đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, giao NHCSXH chủ động quyết định cơ cấu, kỳ hạn trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh theo hạn mức nêu trên, ưu tiên phát hành trái phiếu có kỳ hạn từ 5 năm trở lên trong thời điểm thị trường thuận lợi. , sử dụng vốn theo quy định của pháp luật về phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh.

NHCSXH hoàn thành nghĩa vụ trả nợ (gốc và lãi) trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh trong năm 2021, (trong đó nợ gốc là 11.024 tỷ đồng).

Quyết định 945 / QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng