Giấy Chứng Nhận Đầu Tư Công Ty 100 Vốn Nước Ngoài

  • 05/09/2023

Dịch vụ xin giấy chứng nhận đầu tư, Thành lập công ty 100 vốn nước ngoài, Tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. 

NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài là hình thức đầu tư trong đó Nhà đầu tư nước ngoài được phép thực hiện dự án đầu tư thông qua hình thức đầu tư thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, trong một số lĩnh vực.

Điều kiện thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

- Điều kiện nhà đầu tư: Là cá nhân, doanh nghiệp nước ngoài có nhu cầu đầu tư vào Việt Nam để thành lập các loại hình công ty theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- Có dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét chấp thuận. 
- Có năng lực tài chính để triển khai dự án đầu tư tại Việt Nam. 

Hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

- Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu)
- Báo cáo năng lực tài chính của Nhà đầu tư trong đó có xác nhận số dư tài khoản ngân hàng (đối với nhà đầu tư là cá nhân) hoặc Báo cáo tài chính (đối với nhà đầu tư là pháp nhân)
- Dự thảo Điều lệ Công ty;
- Danh sách thành viên/cổ đông tương ứng với từng loại hình doanh;
- Bản sao hộ chiếu (nếu nhà đầu tư là cá nhân) hoặc giấy phép hoạt động của nhà đầu tư (nếu là pháp nhân);
- Danh mục ngành nghề nhà đầu tư dự kiến đầu tư vào Việt Nam.
- Hợp đồng thuê trụ sở công ty dự kiến thành lập/Hợp đồng thuê đất nơi dự kiến đặt nhà máy sản xuất (nếu là doanh nghiệp sản xuất).
 

Lưu ý:Các giấy tờ do cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp hay xác nhận phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch thuât, công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Tư vấn pháp luật Đầu tư trước khi tiến hành thủ tục đầu tư
- Tư vấn lĩnh vực đầu tư cho phép nhà đầu tư nước ngoài được thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài.
- Tư vấn các quy định của pháp luật về loại hình doanh nghiệp; tư vấn cơ cấu, tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty 100 vốn nước ngoài.
- Tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn luật thuế và các quy định pháp luật khác mà nhà đầu tư nước ngoài cần lưu ý.Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, dịch vụ thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, quý khách vui lòng liên hệ với  Công ty Luật Hồng Đức. 

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng