Giải Đáp Chính Sách Hỗ Trợ Người Lao Động Và Doanh Nghiệp Gặp Khó Khăn Do Covid-19 Tại Hà Nội

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Giải đáp 06 câu hỏi về chính sách hỗ trợ của Covid-19 tại Hà Nội (Ảnh minh họa)

Theo đó, để giải đáp một số thắc mắc về chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19 gây ra như sau:

Hỏi: Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, CBCNV Công ty đã nghỉ việc từ ngày 25/7/2021 đến ngày 9/8/2021 (14 ngày) do UBND huyện thành lập khu cách ly y tế để phòng chống. , chống lại dịch COVID-19. Tuy nhiên, quyết định thi hành biện pháp cách ly y tế của UBND các xã, thị trấn đối với người lao động được ký ban hành ngày 27/7/2021, tính đến ngày 9/8/2021 là chưa đủ 14 ngày, nhưng nội dung quyết định. Không đủ. Ghi: thời gian cách ly là 14 ngày từ ngày 25 tháng 7 năm 2021 đến ngày 9 tháng 8 năm 2021. Vậy người lao động có được xét hỗ trợ không?

Câu trả lời:

Trường hợp người lao động thực tế bị đình chỉ công việc do phải cách ly y tế theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền từ đủ 14 ngày trở lên thì được xem xét hỗ trợ theo quy định tại Điều 17 Quyết định 23/2021 / QĐ-TTg.

Hỏi: Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động đang nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi thì chỉ được cha hoặc mẹ của đứa trẻ đó cấp dưỡng. Như vậy, trường hợp cả cha và mẹ đều thuộc diện cấp dưỡng và làm hồ sơ cấp dưỡng ở các đơn vị thuộc các quận, huyện khác nhau. Nếu người lao động cùng làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ có thể dẫn đến trường hợp xét duyệt kép. Vậy yêu cầu người lao động cam kết hoặc xác nhận cha, mẹ chỉ làm nhiệm vụ cấp dưỡng cho con dưới 6 tuổi có được không?

Câu trả lời:

Theo quy định tại Điều 15 Quyết định 23/2021 / QĐ-TTg, thành phần hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động đang nâng cao. bọn trẻ. dưới 6 tuổi không ghi rõ cam kết hoặc xác nhận của người lao động về việc chỉ cấp dưỡng nuôi con dưới 6 tuổi của cha hoặc mẹ.

Việc xem xét, lập danh sách người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động đang nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi đề nghị hỗ trợ (theo Mục IV, Mẫu số 05, Quyết định 23/2021 / QĐ-TTg) là trách nhiệm của người sử dụng lao động. người sử dụng lao động và thông tin từ người lao động.

Để đảm bảo các đơn vị, doanh nghiệp không bị trục lợi, đề nghị UBND các huyện, thị xã tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động quy định hỗ trợ người đang nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi chỉ được hỗ trợ 01 người là mẹ hoặc cha để đơn vị, doanh nghiệp chủ động kiểm tra, rà soát và chịu trách nhiệm trong quá trình lập danh sách đề nghị hỗ trợ; đồng thời, người sử dụng lao động thông báo cho người lao động biết các quy định trên để người lao động kê khai đầy đủ, chính xác (kể cả tên vợ hoặc chồng) và chịu trách nhiệm về thông tin đã cung cấp.

Hỏi: Tại Điều 13 Quyết định 23/2021 / QĐ-TTg quy định: “Người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, …. phải tạm ngừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Quyền phòng, chống dịch COVID-19 được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau: ”. Như vậy, “yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền” là văn bản hành chính thông thường (Chỉ thị 17 / CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND TP về thực hiện cách ly xã hội). Toàn thành phố để ngăn chặn đại dịch COVID-19; Công văn 18 / CĐ- UBND ngày 06/8/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc tiếp tục thực hiện cách ly xã hội trên toàn thành phố để phòng, chống COVID-19; Công văn 1142 / SGDĐT-CTTT ngày 03/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19. ; Công văn 2324 / SLĐTBXH-DN ngày 03/5/2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 ….) hay là cá biệt yêu cầu quyết định?

Câu trả lời:

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, Thành phố đã ban hành các Công văn, Chỉ thị, Văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội (tại điểm 3 Chỉ thị 17). / CT-UBND quy định việc đóng cửa, đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, trừ các trường hợp: trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng thuốc, trang thiết bị y tế …; ngày 03/5/2021, căn cứ Công văn 05 / CĐ-UBND, 06 / CĐ-UBND của UBND Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1142 / SGDĐT-CTTT, Sở Lao động – Thương binh và TP. Các vấn đề xã hội. Hiệp hội ban hành Công văn 2324 / SLĐTBXH-DN về việc tạm dừng học, nghỉ học của học sinh để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 …)

Tại Điều 13 Quyết định 23/2021 / QĐ-TTg về đối tượng và điều kiện hỗ trợ người lao động bị đình chỉ hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương quy định: “Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự trang trải chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên; Cơ sở giáo dục dân lập, tư thục các cấp học mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Cơ sở giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi chung là doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục) phải tạm ngừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về phòng, chống dịch. COVID-19 được hỗ trợ khi các điều kiện sau được đáp ứng: ..

Như vậy, các đơn vị phải tạm dừng hoạt động theo các Công văn, Chỉ đạo, Văn bản của cấp có thẩm quyền để làm cơ sở xem xét, giải quyết các chính sách hỗ trợ theo quy định tại Điều 13 Quyết định 23/2021 / QĐ-TTg.

Hỏi: Việc các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện xã hội hóa trên địa bàn thành phố để ngăn chặn dịch Covid-19 theo Chỉ thị 17 / CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã xem xét phải tạm dừng hoạt động đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền phòng, chống dịch COVID-19 xem xét hỗ trợ theo Quyết định 23/2021 / QĐ-TTg?

Câu trả lời:

Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ phải đóng cửa hoặc đình chỉ hoạt động, các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất không đảm bảo phương án sản xuất an toàn về phòng, chống dịch phải đình chỉ hoạt động theo yêu cầu của cơ quan. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Chỉ thị 17 / CT-UBND có thể xem xét hỗ trợ theo Quyết định 23/2021 / QĐ-TTg.

Các đơn vị, doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã tự ngừng hoạt động (không theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc không thuộc địa bàn cách ly y tế) dẫn đến người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương. theo quy định hiện hành không thuộc đối tượng được xem xét, giải quyết hỗ trợ theo Nghị quyết 68 / NQ-CP và Quyết định 23/2021 / QĐ-TTg. (Trường hợp này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã kiến ​​nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét bổ sung đối tượng hỗ trợ)

Hỏi: Công ty TNHH Khóa Huy Hoàng, địa chỉ: Lô 38 D, KCN Quang Minh, Mê Linh có 551 lao động. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, hàng hóa sản xuất ra không thể xuất đi các chi nhánh tại TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Nha Trang, Buôn Mê Thuật. Do đó, công ty đã phải cắt giảm sản xuất và bố trí cho 419 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương từ ngày 14/7/2021 đến hết ngày 13/8/2021.

Ngày 5/8/2021, công ty đã xây dựng quy hoạch “1 con đường, 2 điểm đến” và được UBND huyện Mê Linh ký phê duyệt. Theo đó, chỉ có 132 lao động đến làm việc tại Công ty theo phương án “1 đường, 2 đích”.

Thực hiện Công văn 19 / CĐ-UBND ngày 21/8/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm túc các biện pháp ngăn chặn xã hội để ngăn chặn dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện các biện pháp ngăn chặn xã hội. T ổ chức xã hội hóa đến 06 giờ 00 phút ngày 06 tháng 9 năm 2021 trên toàn thành phố để phòng, chống dịch COVID-19. Công ty tiếp tục tạm hoãn hợp đồng lao động và nghỉ không lương với 419 lao động từ ngày 14/8/2021 đến hết ngày 6/9/2021.

Căn cứ Điều 13, Quyết định 23/2021 / QĐ-TTg ngày 07/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương theo quy định. : “Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, …. phải tạm ngừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 …”

Như vậy, đối với 419 người lao động phải tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương (do công ty cắt giảm quy mô sản xuất do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19) thì có được hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 / NQ-CP ngày Ngày 1 tháng 7 năm 2021; Quyết định 23/2021 / QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ?

Câu trả lời:

Tại Điều 13, Quyết định 23/2021 / QĐ-TTg về đối tượng và điều kiện hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương: Người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục phải tạm ngừng hoạt động theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phòng, chống dịch COVID-19.

Như vậy, trường hợp Công ty giảm sản xuất do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 dẫn đến người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ không hưởng lương theo quy định hiện hành thì sẽ không được xem xét hỗ trợ. theo Nghị quyết 68 / NQ-CP, Quyết định 23/2021 / QĐ-TTg.

Hỏi: Hiện nay, nhiều doanh nghiệp sản xuất phải tạm dừng hợp đồng lao động sau ngày 24/7/2021 do không đảm bảo được phương án sản xuất an toàn phòng, chống dịch bệnh hoặc có phương án đã được phê duyệt. nhưng phải cho phép một bộ phận người lao động được tạm hoãn hợp đồng lao động để đảm bảo cự ly sản xuất hoặc doanh nghiệp được phép hoạt động nhưng một số bộ phận của doanh nghiệp phải ngừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vậy người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động tại các đơn vị này có được hỗ trợ theo Nghị quyết 68 / NQ-CP và Quyết định 23/2021 / QĐ-TTg không?

Câu trả lời:

– Đối với những doanh nghiệp không đảm bảo được phương án sản xuất an toàn phòng, chống dịch bệnh (“3 nơi” / “1 đường – 2 địa điểm”) và phải ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh theo yêu cầu. Trong thời gian thực hiện quy định đó, địa phương được xem xét phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19. Khi đó, người lao động làm việc tại các doanh nghiệp này phải tạm hoãn hợp đồng lao động để được xem xét hỗ trợ theo Nghị quyết 68 / NQ-CP và Quyết định 23/2021 / QĐ-TTg.

– Đối với doanh nghiệp đã phê duyệt phương án sản xuất phòng, chống dịch bệnh nhưng một bộ phận người lao động phải tạm hoãn hợp đồng lao động để đảm bảo cự ly sản xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền hoặc của người lao động khác. đơn vị, doanh nghiệp được phép hoạt động nhưng có một bộ phận người lao động thuộc diện tạm ngừng hoạt động theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền được xem xét hỗ trợ theo Nghị quyết 68 / NQ-CP và Quyết định 23/2021 / QĐ- TTg? Nội dung này Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có văn bản xin ý kiến ​​Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Công văn 5178 / SLĐTBXH-LĐTBH ban hành ngày 13/09/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng