Gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan

  • 10/01/2022

Gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan (Ảnh minh họa)

Theo đó, gia hạn thời gian lưu giữ đối với hàng hóa gửi tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan đã hết thời hạn lưu giữ quy định tại Điều 47 và Điều 2 Nghị định này. 61 Luật Hải quan năm 2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 71/2014 / QH13 và Luật số 35/2018 / QH14, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 theo Quyết định 447 / QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm. Năm 2020 ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch Covid-19 đến ngày người có thẩm quyền công bố hết dịch Covid-19 trên phạm vi toàn quốc nhưng không quá 12 tháng, kể từ ngày công bố dịch. hết dịch. Phiên dịch.

Hàng hóa gửi kho ngoại quan được gia hạn thời gian lưu giữ quy định tại khoản này khi xuất khẩu phải qua cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính.

Nghị quyết cũng giao Bộ trưởng Bộ Tài chính căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19, điều kiện phát triển kinh tế – xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước, quyết định việc chấm dứt áp dụng gia hạn thời gian lưu tại cửa hàng miễn thuế. kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng gửi kho ngoại quan hết thời hạn quy định. (không quá 12 tháng kể từ ngày công bố hết dịch)

Nghị quyết 10/2021 / UBTVQH15 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/12/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng