File Excel Tính Tiền Bhxh Một Lần Năm 2021

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
File Excel tính tiền BHXH một lần năm 2021

Ảnh chụp nhanh một phần của tệp excel

File Excel gồm 2 sheet:

– Bảng 1: Cách tính đóng BHXH một lần đối với trường hợp có thời gian đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên.

– Bảng 2: Cách tính đóng BHXH một lần đối với trường hợp thời gian đóng BHXH dưới 12 tháng.

Cơ sở pháp lý:

– Điều 60 và Điều 77 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014;

– Điều 8 Nghị định 115/2015 / NĐ-CP ngày 11/11/2015;

– Điều 7 Nghị định 134/2015 / NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014;

– Điều 19 Thông tư 59/2015 / TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015;

– Điều 6 Thông tư 01/2016 / TT-BLĐTBXH ngày 18/02/2016.

Xem thêm: Chi tiết điều kiện, quyền lợi, thủ tục hưởng BHXH một lần năm 2021

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng