File Excel tính tiền BHXH một lần năm 2021

  • 11/01/2022
File Excel tính tiền BHXH một lần năm 2021

Ảnh chụp nhanh một phần của tệp excel

File Excel gồm 2 sheet:

– Bảng 1: Cách tính đóng BHXH một lần đối với trường hợp có thời gian đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên.

– Bảng 2: Cách tính đóng BHXH một lần đối với trường hợp thời gian đóng BHXH dưới 12 tháng.

Cơ sở pháp lý:

– Điều 60 và Điều 77 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014;

– Điều 8 Nghị định 115/2015 / NĐ-CP ngày 11/11/2015;

– Điều 7 Nghị định 134/2015 / NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014;

– Điều 19 Thông tư 59/2015 / TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015;

– Điều 6 Thông tư 01/2016 / TT-BLĐTBXH ngày 18/02/2016.

Xem thêm: Chi tiết điều kiện, quyền lợi, thủ tục hưởng BHXH một lần năm 2021

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng