Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người vừa hết thời gian nghỉ thai sản có được không?

  • 10/01/2022

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người vừa hết thời gian nghỉ thai sản có được không? (hình minh họa)

Về vấn đề này, LUẬT HỒNG ĐỨC trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 37 Bộ luật lao động 2019:

“Điều 37. Trường hợp người sử dụng lao động không được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

1. Người lao động ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang điều trị, điều dưỡng theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 36 của Bộ Sức khỏe. Luật này.

2. Người lao động đang nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng và các trường hợp nghỉ khác do người sử dụng lao động đồng ý.

3. Nhân viên nữ có thai; người lao động đang nghỉ thai sản hoặc đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

Ngoài ra, Khoản 3 Điều 137 Bộ luật Lao động 2019 cũng quy định:

Điều 137. Bảo vệ quyền thai sản

3. Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi,

trừ trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực lao động, mất tích hoặc đã chết, người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động hoặc được Cơ quan chuyên môn về đăng ký kinh doanh thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra thông báo không có người đại diện theo pháp luật. , người được ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. ”

Như vậy, người sử dụng lao động sẽ không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

Trong trường hợp của bạn, thời gian nghỉ thai sản của lao động nữ sẽ hết ngày 28/09/2021. Tuy nhiên, lao động nữ này vẫn đang trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi nên công ty bạn không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động vào ngày 28/09/2021. .

Xem thêm: Lao động nữ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi: 08 lợi ích cần biết

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng