Điều Kiện, Thủ Tục, Nơi Cấp, Đổi Mẫu Thẻ Bảo Hiểm Y Tế Mới

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

1. Thẻ bảo hiểm y tế mới được cấp khi nào?

Khi BHXH các địa phương sử dụng hết thẻ BHYT mẫu cũ sẽ cấp thẻ BHYT mẫu mới.

2. Thẻ BHYT mẫu mới cấp cho ai?

Sau khi BHXH tỉnh sử dụng hết phôi thẻ BHYT mẫu cũ thì cấp thẻ BHYT mẫu mới cho các trường hợp sau:

– Người mới tham gia bảo hiểm y tế.

– Người tham gia bị mất thẻ BHYT.

– Người tham gia bị rách, nát, thay đổi thông tin trên thẻ BHYT.

* Lưu ý: Trong thời gian chuyển đổi từ thẻ BHYT mẫu cũ sang thẻ mới, người đang sử dụng thẻ BHYT mẫu cũ hết thời hạn sử dụng được tiếp tục sử dụng để KCB BHYT và được gia hạn sử dụng. thẻ BHYT trên cơ sở dữ liệu quản lý, không thực hiện in, đổi thẻ BHYT (trừ các trường hợp nêu trên).

3. Nơi tiếp nhận hồ sơ cấp mới, cấp lại thẻ BHYT

a) Tại cơ quan bảo hiểm xã hội trong các trường hợp sau:

+ Người được tổ chức bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế.

+ Người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần tiền đóng bảo hiểm y tế.

+ Người tham gia BHYT theo hộ gia đình.

+ Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp đổi thẻ bảo hiểm y tế.

+ Người đã hiến bộ phận cơ thể.

b) Tại đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong các trường hợp sau:

+ Người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần tiền đóng bảo hiểm y tế.

+ Người tham gia BHYT theo hộ gia đình.

c) Tại Ủy ban nhân dân cấp xã trong các trường hợp sau:

+ Người do ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế.

+ Người được tổ chức bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế.

d) Tại doanh nghiệp: Người tham gia BHYT đóng tại doanh nghiệp và nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động.

e) Trường học: Học sinh, sinh viên đóng BHYT theo quy định của trường, nộp hồ sơ cho nhà trường.

4. Thủ tục và hồ sơ đăng ký khi đổi thẻ là gì?

– Người tham gia kê khai Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

– Đối với người hiến bộ phận cơ thể: Có thêm giấy ra viện ghi “bộ phận cơ thể đã hiến tặng”;

– Trường hợp người tham gia được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: Các giấy tờ chứng minh bổ sung (nếu có).

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng