Điều kiện thế chấp quyền sử dụng đất

  • 10/01/2022

Theo quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 179 Luật Đất đai 2013 thì hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuộc một trong các loại đất sau đây được thế chấp quyền sử dụng đất tại ngân hàng, tổ chức kinh tế, cá nhân khác, bao gồm:

– Đất nông nghiệp được Nhà nước giao trong hạn mức;

– Đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất;

– Cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê;

– Đất được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất;

– Đất nhận chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, nhận thừa kế.

Điều kiện thế chấp quyền sử dụng đất

Căn cứ khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013, người sử dụng đất được quyền thế chấp khi có đủ các điều kiện sau đây:

– Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

– Đất không tranh chấp;

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

– Trong thời gian sử dụng đất.

Ngoài ra, việc thế chấp quyền sử dụng đất phải được đăng ký tại văn phòng đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

Hộ gia đình, cá nhân được thế chấp sổ đỏ

Theo quy định tại Điều 35 Nghị định 21/2021 / NĐ-CP, cá nhân, tổ chức kinh tế không phải là tổ chức tín dụng được thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) của hộ gia đình. gia đình, cá nhân sử dụng đất khi có đủ điều kiện quy định tại Điều này.

Như vậy, khi có nhu cầu thế chấp sổ đỏ, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có thể thế chấp tại hộ gia đình, cá nhân (trường hợp hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện) mà không nhất thiết phải thế chấp tại ngân hàng như trước đây.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng