Diện tích đất lâm nghiệp do hộ gia đình, cá nhân trong nước quản lý gần 3,2 triệu ha

  • 10/01/2022

Diện tích đất lâm nghiệp do hộ gia đình, cá nhân trong nước quản lý gần 3,2 triệu ha (Ảnh minh họa)

Theo đó, đến ngày 31/12/2020, diện tích đất lâm nghiệp bao gồm cả rừng trồng chưa đóng cửa là 14.677.215 ha, trong đó:

– Rừng tự nhiên: 10.279.185 ha.

– Rừng trồng: 4.398.030 ha.

Diện tích đất lâm nghiệp đủ điều kiện tính tỷ lệ che phủ toàn quốc là 13.919.557 ha, tỷ lệ che phủ 42,01%.

Diện tích rừng được phân theo loại chủ sở hữu

– Ban quản lý rừng đặc dụng: 2.183.809 ha;

– Ban quản lý rừng phòng hộ: 3.023.864 ha;

– Tổ chức kinh tế: 1.720.913 ha;

– Lực lượng vũ trang: 188.291 ha;

– Tổ chức Khoa học và Công nghệ, Đào tạo và Giáo dục: 237.274 ha;

– Hộ gia đình, cá nhân trong nước: 3.193,169 ha;

– Cộng đồng dân cư: 1.166.470 ha;

– Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 22.941 ha;

– UBND cấp xã: 2.940,484 ha.

Đối với các địa phương có diện tích rừng tự nhiên giảm vào năm 2020, tổ chức rà soát, kiểm tra, làm rõ nguyên nhân và thực hiện các giải pháp khôi phục diện tích rừng bị suy giảm; xem xét trách nhiệm (nếu có) của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định.

Xem chi tiết tại Quyết định 1558 / QĐ-BNN-TCLN ngày 13/4/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng