Dịch Vụ Đăng Ký Kinh Doanh Tại Hà Nội

 • 05/09/2023

Dịch vụ đăng ký kinh doanh tại Hà Nội và những vấn để cần lưu ý 

 Xem dịch vụ thành lập công ty / doanh nghiệp "năm trong một" trọn gói của Công ty Luật LHD tại Hà Nội ⇒ ☎ 02422612929

 

NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Những điều cần biết khi làm thủ tục đăng ký kinh doanh tại Hà Nội

Lựa chọn một loại hình kinh doanh trước khi bắt đầu khởi nghiệp là điều quan trọng và ảnh hưởng không ít đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn và lựa chọn được loại hình doanh nghiệp phù hợp nhất, hãy theo dõi bài viết ngay sau đây.

Những hình thức đăng ký kinh doanh tại Hà Nội

Một số loại hình thức kinh doanh mà doanh nghiệp có thể lựa chọn để đăng ký kinh doanh bao gồm:

 • Đăng ký kinh doanh thành lập hộ kinh doanh cá thể
 • Đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp: Theo Luật Doanh nghiệp  2020 có hiệu lực 01/01/2021, mô hình này bao gồm các loại hình doanh nghiệp như sau: 
 • Thành lập doanh nghiệp tư nhân
 • Thành lập công ty TNHH gồm: Công ty TNHH một thành viên hoặc Công ty TNHH hai thành viên trở lên.
 • Thành lập công ty cổ phần
 • Thành lập công ty hợp danh (với một số lĩnh vực đặc thù).

Những ưu - nhược điểm của từng loại hình thức đăng ký kinh doanh tại Hà Nội

Để hiểu rõ hơn về các loại hình kinh doanh trước khi lựa chọn tiến hành hoạt động đăng ký kinh doanh, LHD Law Firm phân tích chi tiết như sau:

Hình thức đăng ký kinh doanh thành lập hộ kinh doanh cá thể

Cơ sở pháp lý

Áp dụng theo Nghị định số: 01/2021/NĐ-CP

Thế nào là hộ kinh doanh cá thể?

Hộ kinh doanh cá thể là hộ kinh doanh do một cá nhân nào đó hoặc do các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng tất cả tài sản của mình đối với mọi hoạt động kinh doanh của hộ. Nếu các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện của hộ kinh doanh. 

Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh hoặc người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện phải là chủ hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh chỉ được đăng ký duy nhất một hộ kinh doanh trên phạm vi toàn quốc và được quyền mua cổ phần, góp vốn, mua phần vốn góp trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân.

Một số ưu điểm khi thành lập hộ kinh doanh cá thể

 • Thành lập hộ kinh doanh cá thể sẽ không phải kê khai thuế hàng tháng, do áp dụng chế độ thuế khoán và hóa đơn trực tiếp nên sổ sách và hồ sơ kế toán đơn giản.
 • Đây là hình thức kinh doanh quy mô nhỏ nên phù hợp với hộ gia đình kinh doanh hoặc cá nhân mới bắt đầu kinh doanh. Đặc biệt, hộ kinh doanh cá thể thực hiện cung cấp hàng hóa tiêu dùng trực tiếp cho cá nhân là chính, vì vậy đối tác khách hàng chủ yếu là cá nhân chứ không phải là doanh nghiệp.
 • Đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể có thể được chuyển đổi sang đăng ký thành lập doanh nghiệp gồm công ty TNHH hoặc công ty cổ phần.
 • Việc quản lý, quản trị các hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể diễn ra đơn giản.

Một số nhược điểm khi thành lập hộ kinh doanh cá thể

 • Do thuế trực tiếp nên khi mua bán hàng hóa của hộ kinh doanh cá thể, các đối tác, bạn hàng không được khấu trừ thuế VAT. Đây là lý có thể khiến nhiều doanh nghiệp không lựa chọn mua bán hàng hoá, dịch vụ của hộ kinh doanh. 
 • Theo quy định của pháp luật, hộ kinh doanh cá thể là hình thức kinh doanh không có tư cách pháp nhân, do vậy phải chịu trách nhiệm vô hạn đối với hoạt động kinh doanh của mình, nghĩa là phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về tài sản dân sự của chủ hộ đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Đây chính là điểm hạn chế lớn nhất của hộ kinh doanh cá thể so với công ty TNHH và Công ty cổ phần.

Hình thức đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp

Cơ sở pháp lý

Căn cứ luật doanh nghiệp 2020 và nghị định số: 01/2021/NĐ-CP.

Loại hình doanh nghiệp tư nhân

Thế nào là doanh nghiệp tư nhân?

Là một loại hình doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và phải tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả mọi hoạt động của doanh nghiệp. Chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp tư nhân đó là một cá nhân và doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.

Người đại diện theo Pháp luật của doanh nghiệp chính là chủ doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp có toàn quyền quyết định đối với mọi hoạt động kinh doanh và toàn quyền quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ về tài chính khác mà Pháp luật quy định. 

Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể tự quản lý hoặc thuê người quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Nếu thuê người làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp, thì chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

Những ưu điểm, nhược điểm khi thành lập doanh nghiệp tư nhân.

 • Ưu điểm 
 • Doanh nghiệp tư nhân được hoàn toàn chủ động quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp do chỉ có duy nhất một chủ sở hữu. 
 • Với chế độ trách nhiệm vô hạn, doanh nghiệp tư nhân luôn tạo sự tin tưởng cho các đối tác, khách hàng
 • Doanh nghiệp tư nhân bị pháp luật ràng buộc chặt chẽ hơn các loại hình doanh nghiệp khác.
 • Nhược điểm 
 • Tính rủi ro của chủ doanh nghiệp tư nhân cao do không có tư cách pháp nhân
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của doanh nghiệp và của chủ doanh nghiệp chứ không chỉ giới hạn bằng số vốn mà chủ doanh nghiệp đã đầu tư vào doanh nghiệp.

Loại hình công ty hợp danh

Thế nào là công ty hợp danh?

Công ty hợp danh là doanh nghiệp có ít nhất 02 thành viên hợp danh; ngoài ra còn có thể có thêm các thành viên góp vốn.

Thành viên hợp danh phải là cá nhân có trình độ, có chuyên môn, có uy tín và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ của công ty. Các thành viên góp vốn chỉ phải chịu trách nhiệm với các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp.

Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Các thành viên hợp danh của công ty có quyền quản lý công ty, tiến hành các hoạt động kinh doanh nhân danh công ty, cùng liên đới chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ của công ty và có quyền như nhau khi quyết định các vấn đề quản lý công ty. 

Các thành viên góp vốn của công ty được chia lợi nhuận theo tỷ lệ quy định tại Điều lệ công ty và không được quản lý công ty cũng như các hoạt động kinh doanh nhân danh công ty. 

Những ưu điểm, nhược điểm khi thành lập công ty hợp danh

 • Ưu điểm 
 • Công ty hợp danh kết hợp được sự uy tín cá nhân của nhiều người
 • Công ty hợp danh dễ có được sự tin cậy của các bạn hàng và đối tác kinh doanh nhờ chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn của các thành viên hợp danh
 • Điều hành và quản lý công ty không quá phức tạp do số lượng các thành viên ít và họ là những người có uy tín, tin tưởng lẫn nhau.
 • Nhược điểm
 • Tính rủi ro của các thành viên hợp danh là rất cao do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn.
 • Thông thường chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn như: Công ty Luật, thuế, kiểm toán,…

Loại hình công ty TNHH một thành viên

Thế nào là công ty TNHH một thành viên?

Công ty TNHH một thành viên do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ cũng như các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn điều lệ của công ty.

Những ưu điểm, nhược điểm khi thành lập công ty TNHH một thành viên

 • Ưu điểm 
 • Công ty TNHH một thành viên có tư cách pháp nhân, do đó các thành viên trong công ty chỉ phải chịu trách nhiệm đối với các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty, và chủ sở hữu ít gặp phải các rủi ro.
 • Chủ sở hữu công ty có quyền quyết định toàn bộ vấn đề đối với hoạt động của công ty.
 • Nhược điểm
 • Loại hình công ty này phải chịu sự điều chỉnh của pháp luật chặt chẽ 
 • Việc huy động vốn bị của công ty bị hạn chế vì chỉ có một thành viên và không được quyền phát hành cổ phiếu, trái phiếu.
 • Việc góp vốn của công ty có thời hạn là 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Loại hình công ty TNHH từ hai thành viên trở lên

Thế nào là công ty TNHH có hai thành viên trở lên?

Đây là loại hình doanh nghiệp mà trong đó thành viên phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ cũng như các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp.

Thành viên của công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể là tổ chức hoặc cá nhân. Số lượng thành viên tối thiểu trong công ty là 02 và tối đa là 50 thành viên. Công ty TNHH hai thành viên trở lên cũng có tư cách pháp nhân bắt đầu từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Những ưu điểm, nhược điểm khi thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

 • Ưu điểm
 • Loại hình công ty này có tư cách pháp nhân nên các thành viên của công ty chỉ phải chịu trách nhiệm đối với các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty,  và do đó người góp vốn ít gặp phải rủi ro.
 • Việc điều hành và quản lý công ty diễn ra không quá phức tạp do số lượng thành viên công ty không quá nhiều và các thành viên thường là người quen biết, có sự tin tưởng lẫn nhau.
 • Do chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ nên các nhà đầu tư có thể dễ dàng kiểm soát việc thay đổi các thành viên và hạn chế được người lạ vào công ty.
 • Nhược điểm 
 • Công ty phải chịu sự điều chỉnh của pháp luật chặt chẽ 
 • Do không được quyền phát hành cổ phiếu nên việc huy động vốn của công ty bị hạn chế
 • Việc góp vốn của công ty có thời hạn là 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Loại hình công ty cổ phần

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp mà trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau (cổ phần). Cổ đông chỉ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ cũng như các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi vốn đã góp.

Cổ đông của công ty có thể là tổ chức hoặc cá nhân, số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không giới hạn số cổ đông tối đa. Các cổ đông được quyền tự do chuyển nhượng số cổ phần của mình cho người khác, ngoại trừ trường hợp cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết. 

Công ty cổ phần cũng có tư cách pháp nhân kể từ ngày có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và có quyền phát hành chứng khoán theo quy định của pháp luật.

Những ưu điểm, nhược điểm khi thành lập công ty cổ phần

 • Ưu điểm 
 • Chế độ trách nhiệm của công ty cổ phần là hữu hạn, cổ đông chỉ phải chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ cũng như các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp, do đó mức rủi ro của các cổ đông là không cao;
 • Cơ cấu vốn linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi để nhiều người cùng góp vốn vào công ty
 • Khả năng huy động vốn của công ty cổ phần rất cao nhờ vào việc phát hành cổ phần chào bán hoặc cổ phiếu ra công chúng
 • Chuyển nhượng vốn tương đối dễ dàng, do vậy đối tượng được tham gia vào công ty cổ phần có phạm vi rất rộng, cán bộ công chức cũng được quyền mua cổ phiếu của công ty cổ phần.
 • Nhược điểm 
 • Số lượng cổ đông công ty có thể rất lớn nên việc quản lý và điều hành công ty rất phức tạp và thậm chí có thể có sự phân hóa thành các nhóm cổ đông đối kháng nhau về lợi ích
 • Công ty cổ phần bị ràng buộc chặt chẽ bởi các quy định theo pháp luật, nhất là về chế độ tài chính, kế toán nên việc thành lập và quản lý sẽ phức tạp hơn so với các loại hình công ty khác. 
 • Góp vốn với thời hạn 90 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Chỉ có cổ đông sáng lập công ty mới được hiển thị thông tin trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Dù cho có sự chuyển nhượng cổ đông thì cổ đông sáng lập vẫn còn tên trên đăng ký kinh doanh và không bị mất đi dù đã chuyển nhượng hết vốn. 

Các cổ đông chuyển nhượng vốn cho nhau không phải thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mà chỉ cần thực hiện tại nội bộ doanh nghiệp.

 • Khi chuyển nhượng cổ phần, cổ đông sẽ bị áp thuế thu nhập cá nhân theo chuyển nhượng chứng khoán là 0,1%, dù công ty không có lãi hay chuyển nhượng cổ phần dưới trị giá hiện tại thì vẫn bị áp mức thuế thu nhập cá nhân theo mức cố định này.

Giải đáp những câu hỏi thường gặp khi Đăng ký kinh doanh

Thủ tục đăng ký kinh doanh được thực hiện ở đâu?

Thực hiện thủ tục tại Phòng đăng ký kinh doanh/ Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi mà doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Thủ tục đăng ký doanh nghiệp thực hiện tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: dangkykinhdoanh.gov.vn

Khi muốn thành lập hộ kinh doanh cá thể thì đăng ký ở đâu?

Để thành lập hộ kinh doanh cá thể sẽ tiến hành nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân quận/huyện nơi mà hộ kinh doanh đặt trụ sở.

Mất bao lâu để đăng kinh doanh?

Theo Luật doanh nghiệp, thời gian xử lý cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày kể từ ngày cơ quan nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đăng ký kinh doanh có cần đến hộ khẩu thường trú không?

Không cần hộ khẩu thường trú của người thành lập mà vẫn có thể thành lập công ty hoặc hộ cá thể ở bất kỳ tỉnh nào.

Cần có bao nhiêu vốn mới có thể đăng ký kinh doanh?

Theo Luật Doanh nghiệp hiện hành, việc kê khai vốn bao nhiêu là quyền của doanh nghiệp, doanh nghiệp kê khai vốn và sẽ tự chịu trách nhiệm về vốn điều lệ của công ty. 

Trừ trường hợp các ngành nghề có yêu cầu vốn pháp định doanh nghiệp thì phải đăng ký mức vốn theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng không cần chứng minh nguồn vốn mà chỉ cần đảm bảo chịu trách nhiệm đối với nguồn vốn kê khai và đảm bảo đủ nguồn vốn ký quỹ theo quy định của một số ngành nghề cụ thể.

Đăng ký kinh doanh có phải đăng ký trụ sở không?

Theo quy định của pháp luật, hồ sơ đăng ký kinh doanh phải có đăng ký địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp. Đối với chung cư và nhà tập thể thì sẽ không được đăng ký làm trụ sở công ty hay địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của công ty.

Dùng hộ chiếu để đăng ký kinh doanh được không?

Giấy tờ pháp lý của cá nhân khi đăng ký doanh nghiệp như sau: 

 • Đối với công dân Việt Nam sẽ dùng Thẻ căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.
 • Đối với người nước ngoài sẽ dùng Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế tương đương còn hiệu lực.

Công chức, viên chức nhà nước có được đăng ký doanh nghiệp không?

Các đối tượng không được phép đăng ký doanh nghiệp bao gồm: 

 • Cán bộ, công chức, viên chức căn cứ theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng tại các cơ quan, đơn vị thuộc QĐND Việt Nam
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an tại các cơ quan, đơn vị thuộc CAND Việt Nam, trừ trường hợp người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý vốn góp của Nhà nước trong doanh nghiệp hoặc quản lý doanh nghiệp của nhà nước.

Dịch vụ đăng ký kinh doanh của LHD Law Firm tại Hà Nội

1. Tư vấn đăng ký kinh doanh

 • Tư vấn loại hình đăng ký kinh doanh để khách hàng lựa chọn được loại doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu
 • Tư vấn các ưu điểm và nhược điểm chi tiết của từng loại hình kinh doanh phù hợp với nhu cầu của khách hàng 
 • Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ, đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Tiếp tục tư vấn cho khách hàng các thủ tục sau khi đã đăng ký kinh doanh
 • Tư vấn các thủ tục về thuế, tài chính kế toán, bảo hiểm, quản trị, quyền sở hữu trí tuệ,… trong quá trình doanh nghiệp hoạt động.

Trên đây là những thông tin chi tiết giải đáp toàn bộ những thắc mắc mà hầu hết các doanh nghiệp đều quan tâm khi thực hiện đăng ký kinh doanh. Và để tránh những rủi ro trong quá trình thành lập cũng như hoạt động của doanh nghiệp, hãy liên hệ với Công ty luật LHD để được giúp đỡ và tư vấn.

2. Các bước đăng ký kinh doanh tại Hà Nội

Bước #1. Chuẩn bị hồ sơ thành lập 
 1. Chuẩn bị CMND, thẻ căn cước hoặc (hộ chiếu) bản sao công chứng
 2. Đặt tên công ty, địa chỉ trụ sở (tên phải mua được tên miền và đăng ký được nhãn hiệu độc quyền)
 3. Vốn điều lệ (vốn điều lệ phù hợp sẽ giúp doanh nghiệp hoạch toán tài chính tốt hơn khi tiến hành kinh doanh)
 4. Đề cử chức danh người đại diện công ty (giám đốc và chủ tịch là 2 vị trí quan trọng nhất trong công ty)
 5. Chọn ngành nghề kinh doanh (tham khảo quyết định Quyết định 27/2018/QĐ-TTg)
Bước #2. Soạn thảo hồ sơ công ty (gồm đơn đăng ký, danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông, điều lệ công ty)
Bước #3. Nộp hồ sơ lên DPI và nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Bước #4. Khắc dấu tròn doanh nghiệp 
Bước #5. Kê khai thuế và mua hóa đơn hoặc phát hành hóa đơn điện tử 

3. Phí dịch vụ đăng ký kinh doanh tại Hà Nội 

BẢNG GIÁ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI HÀ NỘI

LIÊN HỆ SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ KINH DOANH TẠI HÀ NỘI 

Gọi: 02422612929 hoặc 02462604011 

Email: hanoi@lhdfirm.com

 
PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng