Đề Nghị Bổ Sung Dự Án Luật Đất Đai (Sửa Đổi) Vào Chương Trình Xây Dựng Luật Trong Thời Gian Sớm Nhất

  • 22/12/2021
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Đây là nội dung của Nghị quyết 63 / NQ-CP ngày 29/6/2021 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022.