⭕  ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ TẠI VIỆT NAM → DỊCH VỤ ĐƯỢC TƯ VẤN BỞI LHD LAW FIRM  → LUẬT SƯ VỚI 13 NĂM KINH NGHIỆM VÀ LÀ ĐẠI DIỆN CỦA CỤC SHTT VIỆT NAM 

NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

>> Đăng ký nhãn hiệu

 Đăng ký sáng chế - sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Sáng chế được bảo hộ dưới hai hình thức cơ bản

Đăng ký sáng chế

(i) Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện: có tính mới, trình độ sáng tạo, và có khả năng áp dụng công nghiệp;

(ii) Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện: có tính mới và có khả năng áp dụng công nghiệp.

Hiện nay theo quy định Luật sở hữu trí tuệ thì không phải tất cả ngành nghề, lĩnh vực công nghệ nào đều được bảo hộ sáng chế cả.

Ví dụ: Phát minh, Phương pháp toán học, chương trình phần mềm vi tính,...tuyệt đối không được bảo hộ dưới dạng danh nghĩa.

Theo Luật Sở hữu trí tuệ, quyền đối với sáng chế được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của Cục Sở hữu trí tuệ. Người muốn được hưởng quyền đối với sáng chế phải trực tiếp làm đơn xin cấp văn bằng bảo hộ và nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ hoặc uỷ quyền cho một Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp đã được cấp chứng chỉ hành nghề như Công ty Luật Việt An để thực hiện các công việc liên quan.

☑ Làm thế nào để đăng ký bằng sáng chế tại Việt Nam?

Luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam đã có hiệu lực từ năm 2005 để theo kịp sự phát triển đáng kể của thế giới. Một trong những chủ đề quan trọng nhất của sở hữu trí tuệ là bằng sáng chế đóng góp một phần rất lớn cho sự phát triển của nhân loại. Theo luật pháp Việt Nam, để được cấp bằng sáng chế, bằng sáng chế phải đáp ứng 3 điều kiện: (i) tính mới; (ii) bản chất sáng tạo; (iii) dễ bị ứng dụng công nghiệp.

Thứ nhất , bằng sáng chế sẽ được coi là tiểu thuyết nếu nó chưa được tiết lộ công khai bằng cách sử dụng hoặc bằng cách mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác trong hoặc ngoài Việt Nam trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên, như áp dụng, của đăng ký sáng chế ứng dụng. Ngoài ra, một bằng sáng chế sẽ không bị coi là mất tính mới nếu nó được công bố trong các trường hợp sau đây, với điều kiện đơn đăng ký sáng chế được nộp trong vòng sáu (6) tháng kể từ ngày xuất bản:

-Nó được xuất bản bởi một người khác mà không có sự cho phép của người có quyền đăng ký nó;

-Nó được xuất bản dưới hình thức trình bày khoa học bởi người có quyền đăng ký nó;

-Nó được trưng bày tại triển lãm quốc gia của Việt Nam hoặc tại một triển lãm quốc tế chính thức hoặc được công nhận bởi người có quyền đăng ký

Thứ hai , một sáng chế sẽ được coi là có tính chất sáng tạo nếu, dựa trên các giải pháp kỹ thuật đã được công bố công khai bằng cách sử dụng hoặc bằng cách mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác trong hoặc ngoài Việt Nam trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên như áp dụng cho đơn đăng ký sáng chế, sáng chế tạo thành tiến bộ phát minh và không thể dễ dàng tạo ra bởi một người có kiến ​​thức trung bình trong nghệ thuật.

Thứ ba , một sáng chế sẽ được coi là dễ bị ứng dụng công nghiệp nếu có thể thực hiện sản xuất hàng loạt hoặc sản xuất sản phẩm hoặc áp dụng lặp lại quy trình là đối tượng của sáng chế và để đạt được kết quả ổn định.

Nếu một bằng sáng chế đáp ứng các tiêu chí trên thì nó được cấp bằng sáng chế.

☑ Quy trình đăng ký bằng sáng chế tại Việt Nam là gì?

Sau khi nộp đơn xin cấp bằng sáng chế vào Noip (Sở sở hữu trí tuệ Việt Nam), phải trải qua 2 giai đoạn kiểm tra là kiểm tra chính thức và kiểm tra đáng kể.

Kiểm tra chính thức các ứng dụng có nghĩa là kiểm tra việc tuân thủ các quy định về thủ tục áp dụng cho các ứng dụng, làm cơ sở để kết luận liệu các ứng dụng có hợp lệ hay không hợp lệ, giai đoạn này sẽ mất từ ​​1-3 tháng. Tất cả các ứng dụng được chấp nhận là hợp lệ sẽ được Noip xuất bản trong Công báo sở hữu công nghiệp.

Sau khi xuất bản, nếu không có bên thứ ba phản đối ứng dụng, thì nó sẽ đi kiểm tra đáng kể. Mục đích của việc kiểm tra nội dung các ứng dụng là để đánh giá khả năng bảo vệ của các đối tượng được nêu trong các ứng dụng đó trong các điều kiện bảo vệ và phạm vi bảo vệ tương ứng (khối lượng). Giai đoạn này sẽ mất từ ​​12 tháng đến 16 tháng. Nếu nó đáp ứng các tiêu chí bảo vệ, NOIP sẽ cấp Bằng sáng chế cho Phát minh.

Tuy nhiên, trên thực tế, thời gian từ khi nộp đơn đến cấp sẽ là 18 tháng đến 36 tháng do khối lượng công việc khổng lồ. 

Sẽ là khôn ngoan khi tham khảo lời khuyên của  luật sư bằng sáng chế tại Việt Nam  để giúp hỗ trợ bạn với bằng sáng chế của bạn. Chúng tôi là một thị trường hợp pháp với các luật sư chất lượng, có kiến ​​thức trong các lĩnh vực khác nhau của pháp luật, kể cả bằng sáng chế.

☑ Hồ sơ đăng ký sáng chế tại Việt Nam 

- 02 Tờ khai đăng ký sáng chế, đánh máy theo mẫu số 01-SC Phụ lục A của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN;

- 02 Bản mô tả sáng chế/ giải pháp hữu ích; Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích phải đáp ứng quy định tại điểm 23.6 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN. Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích gồm có Phần mô tả, Yêu cầu bảo hộ và Hình vẽ (nếu có).

     Phần mô tả phải được trình bày đầy đủ, rõ ràng bản chất của sáng chế theo các nội dung sau:

     + Tên sáng chế/giải pháp hữu ích;

     + Lĩnh vực sử dụng sáng chế/giải pháp hữu ích;

     + Tình trạng kỹ thuật của lĩnh vực sử dụng sáng chế/giải pháp hữu ích;

     + Bản chất kỹ thuật của sáng chế/giải pháp hữu ích;

     + Mô tả vắn tắt các hình vẽ kèm theo (nếu có);

     + Mô tả chi tiết các phương án thực hiện sáng chế/giải pháp hữu ích;

     + Ví dụ thực hiện sáng chế/giải pháp hữu ích;

     + Những lợi ích (hiệu quả) có  thể đạt được].

     Yêu cầu bảo hộ được tách thành riêng sau phần mô tả, yêu cầu bảo hộ được dùng để xác định phạm vi quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế. Yêu cầu bảo hộ phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, phù hợp với phần mô tả và hình vẽ, trong đó phải làm rõ những dấu hiệu mới của đối tượng yêu cầu được bảo hộ.

     Hình vẽ, sơ đồ (nếu có): được tách thành trang riêng.

- 02 Bản tóm tắt sáng chế/giải pháp hữu ích. Tóm tắt sáng chế/giải pháp hữu ích không được vượt quá 150 từ và phải được tách thành trang riêng. Bản tóm tắt sáng chế/giải pháp hữu ích không bắt buộc phải nộp tại thời điểm nộp đơn và người nộp đơn có thể bổ sung sau;

- Chứng từ nộp phí, lệ phí.

☑ Dịch vụ của Luật Hồng Đức trong lĩnh vực tư vấn Sáng chế

 • Tư vấn, tra cứu, đánh giá khả năng sử dụng, đăng ký bảo hộ của sáng chế / giải pháp hữu ích ở Việt Nam và nước ngoài;
   
 • Hoàn thiện hồ sơ xin cấp văn bằng bảo hộ Sáng chế (dịch tài liệu hoặc viết bản mô tả sáng chế và yêu cầu bảo hộ, chuẩn bị các hình vẽ, làm tờ khai, đại diện) cho khách hàng trong việc nộp đơn yêu cầu cấp bằng bảo hộ ở Việt Nam và ở nước ngoài;
   
 • Tư vấn và thực hiện dịch vụ duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế đã được cấp ở Việt Nam và ở nước ngoài;
   
 • Tư vấn và đánh giá khả năng vi phạm các quyền sáng chế đang được bảo hộ;
   
 • Đánh giá hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế đã được cấp ở Việt Nam và ở nước ngoài;
   
 • Đàm phán, soạn thảo, thẩm định, đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu các sáng chế ở Việt Nam và ở nước ngoài;  
   
 • Đại diện cho khách hàng thực hiện phúc đáp, khiếu kiện các Quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ bao gồm, phản đối, kiến nghị thay đổi quyết định;

>> Dịch vụ giấy phép lao động

>> công bố mỹ phẩm

☑ LHD LAW FIRM → ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SÔ 146 TẠI VIỆT NAM, VỚI 3 VĂN PHÒNG SÀI GÒN, HÀ NỘI, ĐÀ NẴNG 
→ CHÚNG TÔI CÓ ĐỦ NĂNG LỰC ĐẠI DIỆN LÀM THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ TẠI VIỆT NAM 

 LIÊN HỆ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ 

Sài gòn 02822446739

Hà Nội 02422612929

Đà Nẵng 0907796818

PROFILE LHD LAW FIRM
1 bình luận trong bài viết này
 1. Visitor
  Ấn Minh Lê
  29/07/2020

  Cho xin phí đăng ký sáng chế công ty cơ khi Bộ sáng tạo tiện nhanh ? Báo giá

Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng