Đăng ký kết hôn sau bao lâu có hiệu lực?

  • 18/03/2020
Việc kết hôn phải được đăng ký tại cơ quan có ...

Quý khách cần gặp luật sư để được tư vấn thêm về việc này vui lòng liên hệ số 1900 636 383 (miễn phí)

Việc kết hôn phải được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền, vậy theo quy định hiện hành đăng ký kết hôn sau bao lâu có hiệu lực và khi đăng ký kết hôn sẽ được cấp bao nhiêu bản chính Giấy chứng nhận kết hôn?

Thời điểm có hiệu lực của Giấy chứng nhận kết hôn

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (UBND cấp xã) nơi cư trú của một trong hai bên nam, nữ có thẩm quyền thực hiện đăng ký kết hôn (khoản 1 Điều 17 Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13).

 

Theo đó, Giấy chứng nhận kết hôn phải có các thông tin sau đây:

- Họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú; thông tin về giấy tờ chứng minh nhân thân của 02 bên nam, nữ;

- Ngày, tháng, năm đăng ký kết hôn;

- Chữ ký hoặc điểm chỉ của 02 bên nam, nữ và xác nhận của cơ quan đăng ký hộ tịch.

Đồng thời, khoản 2 Điều 18 Luật Hộ tịch cũng quy định, ngay sau khi nhận đủ giấy tờ, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình, công chức tư pháp - hộ tịch ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch sau đó cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn.

Công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã trao Giấy chứng nhận kết hôn cho 02 bên nam, nữ.

Như vậy, thời điểm có hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn là ngay tại thời điểm cả hai cùng ký vào Sổ đăng ký kết hôn, Giấy chứng nhận kết hôn và được Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy chứng nhận kết hôn.

 

đăng ký kết hôn bao lâu có hiệu lực

Đăng ký kết hôn sau bao lâu có hiệu lực? (Ảnh minh họa)
 

Giấy chứng nhận kết hôn có mấy bản chính?

Luật Hộ tịch không quy định cụ thể số lượng bản chính Giấy chứng nhận kết hôn được cấp khi đăng ký kết hôn, tuy nhiên, theo khoản 2 Điều 18 Luật này và khoản 3 Điều 18 Nghị định 123/2015/NĐ-CP, mỗi bên vợ, chồng được cấp 01 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn.

Do đó, khi đăng ký kết hôn, mỗi bên nam, nữ sẽ được cấp 01 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn. Như vậy, Giấy chứng nhận kết hôn sẽ có 02 bản chính được giao cho 02 bên nam, nữ.

Quý khách cần gặp luật sư để được tư vấn thêm về việc này vui lòng liên hệ số 1900 636 383 (miễn phí)

 

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng