Đã Có Vbhn Luật Căn Cước Công Dân; Luật Bảo Hiểm Y Tế

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Đã có VBHN Luật Căn cước công dân; Luật bảo hiểm y tế

– Văn bản hợp nhất 26 / VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Biên giới quốc gia;

– Văn bản hợp nhất 27 / VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Căn cước công dân;

– Văn bản hợp nhất 28 / VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế;

– Văn bản hợp nhất 29 / VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Thủ đô.

File Word Văn bản thống nhất 04 Luật

Ngoài ra, còn có văn bản hợp nhất 25 / VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Nghị quyết miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Văn bản hợp nhất nêu trên đã được Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chứng thực ngày 7/12/2020.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng