Công Khai Các Dự Án Nhà Ở Hình Thành Trong Tương Lai Được Giao Dịch

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện các nội dung sau:

– Kiểm tra, rà soát việc thực hiện các quy định của Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Nghị định 99/2015 / NĐ-CP, Nghị định 76/2015 / NĐ-CP về trình tự, thủ tục và điều kiện giao dịch bất động sản, nhà ở hình thành trong Tương lai. Đặc biệt:

+ Điều kiện đưa bất động sản hình thành trong tương lai vào kinh doanh theo quy định tại Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản.

+ Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện mua bán, cho thuê mua tại Khoản 2 Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản.

+ Thực hiện bảo lãnh, thanh toán tiền bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai tại Điều 56 và Điều 57 của Luật Kinh doanh bất động sản.

+ Thế chấp, điều kiện thế chấp theo quy định tại Điều 147 và Điều 148 của Luật Nhà ở.

+ Giấy tờ chứng minh điều kiện về nhà ở khi giao dịch đối với trường hợp không phải chứng nhận theo quy định tại Điều 72 Nghị định 99/2015 / NĐ-CP.

– Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo:

+ Kết quả và việc thực hiện các quy định về thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện để bán, cho thuê mua. Cụ thể: trình tự thủ tục; hồ sơ yêu cầu; thông báo công khai.

+ Đề xuất và kiến ​​nghị.

Công văn 2096 / BXD-QLN ban hành ngày 07/06/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng