Công Bố Sửa Đổi 01 Thủ Tục Hành Chính Trong Lĩnh Vực Nhà Ở

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Công bố sửa đổi 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở (Ảnh minh họa)

Theo đó, quy trình thẩm định giá bán, cho thuê mua, cho thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước sẽ được công bố trên địa bàn tỉnh. Các chi tiết của thủ tục như sau:

Trình tự thực hiện:

– Chủ đầu tư trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ (bản sao có chứng thực) đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án để thẩm định giá bán, giá cho thuê, cho thuê mua nhà ở công cộng. hiệp hội do tôi xây dựng.

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao Sở Xây dựng hoặc cơ quan có chức năng thẩm định giá của địa phương thẩm định giá bán, giá cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội do chủ đầu tư đề xuất.

– Sở Xây dựng hoặc cơ quan có chức năng thẩm định giá tổ chức thẩm định và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về kết quả và thời hạn thẩm định. Trường hợp chủ đầu tư đã hoàn thành việc xây dựng nhà ở xã hội và đã được kiểm toán chi phí của dự án theo quy định thì Sở Xây dựng căn cứ vào báo cáo kiểm toán để thẩm định giá bán, giá vốn của dự án. giá cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội của dự án

– Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định giá hợp lệ của chủ đầu tư, Sở Xây dựng hoặc cơ quan có chức năng thẩm định giá tổ chức thẩm định và có văn bản thông báo cho chủ đầu tư. báo cáo kết quả thẩm định với chủ đầu tư, trong đó nêu rõ những nội dung đã thống nhất và những nội dung cần chỉnh sửa (nếu có).

– Căn cứ văn bản thông báo kết quả thẩm định, chủ đầu tư ban hành giá bán, giá cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội của dự án theo nguyên tắc không cao hơn giá thẩm định.

Phương thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án nhà ở xã hội.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

– Đơn đề nghị thẩm định giá bán, giá cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo mẫu tại Phụ lục I của Nghị định 49/2021 / NĐ-CP.

– Hồ sơ pháp lý của chủ đầu tư (bao gồm: Cơ sở pháp lý của dự án; tổng quan về dự án);

– Phương án xác định giá bán, giá cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội do chủ đầu tư xây dựng.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Quyết định 1039 / QĐ-BXD có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng