Công Bố Giải Thể Công Ty Cổ Phần Là Gì?

  • 02/04/2020

Việc công bố giải thể công ty cổ phần nhằm mục đích thông báo rộng rãi thời điểm và quá trình giải thể của doanh nghiệp, do đó có thể thấy, đây là một thủ tục tiên quyết và quan trọng.

Việc công bố giải thể công ty cổ phần nhằm mục đích thông báo rộng rãi thời điểm và quá trình giải thể của doanh nghiệp, do đó có thể thấy, đây là một thủ tục tiên quyết và quan trọng.

Khi nào phải công bố giải thể công ty cổ phần?

Sau khi đã thông qua quyết định giải thể và tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trong thời hạn 07 ngày làm việc, công ty cổ phần phải thực hiện việc công bố rộng rãi về việc giải thể doanh nghiệp và gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, ngoài ra, phải niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp (Điều 202 Luật Doanh nghiệp 2014).

Như vậy, mục đích của việc công bố giải thể doanh nghiệp là nhằm thông báo đến các cơ quan nhà nước, các tổ chức và cá nhân có liên quan về việc doanh nghiệp đang trong quá trình tiến hàng giải thể. Theo đó, những quyền lợi của các cơ quan cũng như các cá nhân, tổ chức có liên quan sẽ được giải quyết trong quá trình này.

Thành phần hồ sơ bao gồm những gì?

Hồ sơ công bố giải thể bao gồm thông báo giải thể và các biên bản, quyết định và tài liệu liên quan đến cuộc họp bàn về vấn đề giải thể doanh nghiệp, cụ thể như sau (Điều 59 Nghị định 78/2015/NĐ-CP):

1. Thông báo về việc công bố giải thể doanh nghiệp trong công ty cổ phần;

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp;

3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp;

4. Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo Phương án giải quyết nợ của công ty cổ phần đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan.

5. Nếu không phải chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp đến nộp hồ sơ thì người được ủy quyền phải nộp kèm theo văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục công bố giải thể theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch & Đầu tư (Phòng ĐKKD) tỉnh/ thành phố nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính hoặc nộp trực tuyến qua mạng điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn); 

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính sẽ thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được hồ sơ công bố giải thể công ty cổ phần. Đồng thời, gửi thông tin về việc công ty đăng ký giải thể cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của công ty.

Quý khách cần gặp luật sư để được tư vấn thêm về việc này vui lòng liên hệ số 1900636383 (miễn phí)

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng