Chuyển tiền hỗ trợ thôi việc trực tiếp cho người lao động, không thông qua doanh nghiệp

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Đây là vấn đề của việc tổ chức thực hiện Quyết định 23/2021 / QĐ-TTg.

Nếu người sử dụng lao động và cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương đồng ý chuyển tiền hỗ trợ trực tiếp cho người lao động là việc làm được, không trái với quy định của pháp luật. Đặc biệt:

Mẫu số 6 ban hành kèm theo Quyết định 23/2021 / QĐ-TTg bao gồm các thông tin bắt buộc mà người sử dụng lao động phải cung cấp.

Việc bổ sung các thông tin khác (ngoài thông tin theo mẫu bắt buộc) có thể được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của người sử dụng lao động.

Trường hợp người sử dụng lao động có nhu cầu tự nguyện chuyển tiền trực tiếp cho từng người lao động theo danh sách thì người sử dụng lao động có thể bổ sung thêm cột tài khoản nhận hỗ trợ của người lao động (tên tài khoản, số tài khoản, tên Ngân hàng) vào Biểu số 06 và đề nghị nhà nước có thẩm quyền. cơ quan hỗ trợ chuyển tiền trực tiếp cho người lao động.

Trong trường hợp này, nếu các cơ quan địa phương đồng ý với yêu cầu của người sử dụng lao động thì chuyển tiền trực tiếp cho người lao động, việc thực hiện này không trái với quy định của pháp luật.

Nguồn: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng