Cập Nhật Một Số Văn Bản Về Chế Độ, Chính Sách Đối Với Giáo Viên Tại Tp.

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Cập nhật một số văn bản về chế độ, chính sách đối với giáo viên tại TP.

Theo đó, Công văn nêu rõ một số văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về chế độ, chính sách đối với nhà giáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

– Việc ban hành các quyết định trợ cấp ưu đãi theo thẩm quyền:

Thực hiện theo Công văn 2857 / GDĐT-TC ngày 09 tháng 9 năm 2020 về việc phê duyệt phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

– Việc ban hành quyết định nâng tỷ lệ hưởng phụ cấp thâm niên nghề tiếp theo đối với nhà giáo:

Thực hiện theo Quyết định 1627 / QĐ-GDĐT-TC ngày 11/12/2012 về việc giao quyền ký Quyết định nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với nhà giáo trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Lưu ý: đối với Hiệu trưởng, đơn vị làm hồ sơ gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo (Phòng Tổ chức – Cán bộ) để được nâng% phụ cấp thâm niên định kỳ.

– Việc ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc, ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn và không xác định thời hạn đối với công chức theo thẩm quyền kể từ ngày 29 tháng 9 năm 2020 trở đi:

Thực hiện theo Nghị định 115/2020 / NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

– Công tác quản lý hồ sơ nhân viên:

Thực hiện theo Thông tư 07/2019 / TT-BNV ngày ban hành Quy chế báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ người lao động.

– Về công tác lưu trữ (đối với các nhiệm vụ: soạn thảo, ký ban hành văn bản; quản lý văn bản; lập và nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư):

Thực hiện theo Nghị định 30/2020 / NĐ-CP quy định về công tác văn thư.

– Việc thực hiện chế độ đóng BHXH (phụ cấp thâm niên nhà giáo, phụ cấp chức vụ, chế độ thai sản), kịp thời cập nhật, điều chỉnh, thay đổi hệ số lương, mở, khóa sổ đúng quy định:

Thực hiện theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014.

Lưu ý: Hàng tháng, đơn vị nộp bản rút dự toán ngân sách nhà nước và bảng lương tháng đó về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Tổ chức cán bộ – cv. Thạch Thị Kim Linh).

– Việc ký hợp đồng lao động, giải quyết việc người lao động nghỉ việc, nghỉ thai sản trùng với kỳ nghỉ hè: Thực hiện theo quy định của Bộ luật lao động 2019.

Hồng Đức

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng