Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Năm 2021 Từ Bán Bất Động Sản

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Tính thuế thu nhập cá nhân từ bán bất động sản (Ảnh: Internet)

Theo đó, thuế thu nhập cá nhân phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản của cá nhân được tính như sau (theo Điều 17 Thông tư 92/2015 / TT-BTC):

Thuế TNCN phải nộp

=

Giá chuyển nhượng từng lần

X

Thuế suất 2%

Trong đó:

– Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có công trình xây dựng trên đất là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng.

Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá hoặc giá trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng thì giá chuyển nhượng được xác định theo bảng giá đất do Sở Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. tại thời điểm chuyển giao.

– Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn liền với công trình xây dựng trên đất, bao gồm cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng.

Trường hợp giá đất không ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá đất trong hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thì giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng. phù hợp với các quy định của pháp luật. Lệ làng.

Trường hợp chuyển nhượng nhà ở gắn liền với đất thì giá trị nhà ở, kết cấu hạ tầng, công trình kiến ​​trúc gắn liền với đất được xác định theo giá tính lệ phí trước bạ nhà ở do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không quy định giá tính lệ phí trước bạ nhà thì căn cứ vào quy định của Bộ Xây dựng về phân loại nhà, tiêu chuẩn, định mức xây dựng cơ bản và giá trị còn lại thực tế của nhà ở. hoạt động trên cạn.

Đối với công trình xây dựng hình thành trong tương lai, nếu hợp đồng không quy định giá chuyển nhượng hoặc giá chuyển nhượng thấp hơn tỷ lệ góp vốn trên tổng giá trị hợp đồng nhân (x) với giá đất, giá tính lệ phí trước đó. . Trường hợp hồ sơ công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thì giá chuyển nhượng được xác định như sau:

Giá chuyển nhượng

=

Giá UBND tỉnh

X

Tỷ lệ vốn góp trên tổng giá trị hợp đồng

Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chưa ban hành quy định về đơn giá thì áp dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố áp dụng tại thời điểm điều chuyển.

– Giá chuyển nhượng quyền thuê đất, thuê mặt nước là giá ghi trên hợp đồng tại thời điểm chuyển nhượng quyền thuê đất, thuê mặt nước.

Trường hợp đơn giá cho thuê lại trên hợp đồng thấp hơn đơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại thời điểm cho thuê lại thì xác định giá cho thuê lại theo bảng giá do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.

 

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng