Các Xã Khó Khăn Sau Đây Không Còn Được Hưởng Chính Sách Giảm Nghèo Giai Đoạn 2016-2020

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Các xã khó khăn sau đây không được hưởng chính sách giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 (Ảnh minh họa)

Theo đó, Bộ LĐ-TB & XH đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương thực