Các xã khó khăn sau đây không còn được hưởng chính sách giảm nghèo giai đoạn 2016-2020

  • 11/01/2022

Các xã khó khăn sau đây không được hưởng chính sách giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 (Ảnh minh họa)

Theo đó, Bộ LĐ-TB & XH đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

– Căn cứ quy định tại Điều 2 Nghị định 07/2021 / NĐ-CP Quy định chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2021-2025, tổ chức thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội đối với hộ nghèo và hộ gia đình thuộc hộ nghèo. mới thoát nghèo từ ngày 01/01/2021.

– Năm 2021, tiếp tục thực hiện cơ chế, chính sách giảm nghèo đối với các huyện nghèo theo Quyết định 275 / QĐ-TTg ngày 07/3/2017 phê duyệt danh sách huyện nghèo, huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020. các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 cho đến khi có văn bản mới thay thế của cấp có thẩm quyền.

– Năm 2021, không áp dụng cơ chế, chính sách giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020 đối với các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo đã được cấp có thẩm quyền công nhận lên phường, thị trấn hoặc các xã khác. xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Quyết định 596 / QĐ-TTg ngày 25/5/2018 sửa đổi Điều 2 Quyết định 131 / QĐ-TTg ngày 25/1/2017 phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển. vùng ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 – 2020.

Như vậy, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo đã được cấp có thẩm quyền công nhận phường, thị trấn, xã đạt chuẩn nông thôn mới thì không tiếp tục được hưởng chính sách giảm nghèo giai đoạn 2016. Năm 2020.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN