Các Trường Hợp Được Coi Là Khám Chữa Bệnh Đúng Tuyến Bảo Hiểm Y Tế Liên Quan Đến Covid-19

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Những trường hợp được KCB BHYT đúng tuyến liên quan đến Covid-19 (Ảnh minh họa)

Theo đó, hướng dẫn cho các trường hợp được coi là chăm sóc y tế trực tuyến liên quan đến Covid-19 như sau:

(1) Đối với người có thẻ bảo hiểm y tế đang trong thời gian cách ly y tế tập trung do COVID-19 phải khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế:

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh khác trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế như trường hợp đi khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến, trừ trường hợp chi phí khám bệnh, chữa bệnh do KCB BHYT. đã được ngân sách Nhà nước thanh toán bao gồm: tiền khám bệnh, tiền giường bệnh, tiền dịch vụ kỹ thuật, tiền thuốc, máu, dịch truyền … theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

(2) Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế phải tổ chức cách ly y tế tập trung theo quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc được cấp có thẩm quyền giao khám bệnh, chữa bệnh cho người nghi mắc bệnh, nhiễm vi rút COVID-19. , Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

– Hướng dẫn người đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB đó đến KCB ban đầu tại các cơ sở KCB BHYT khác trên địa bàn tỉnh, thành phố;

– Hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyển tuyến phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Những trường hợp này được xác định là KCB BHYT đúng tuyến.

(3) Đối với người bệnh đã được cơ sở y tế kê đơn, cấp phát thuốc, vật tư y tế, điều trị và được cấp giấy hẹn tái khám hoặc số khám bệnh, sổ y bạ hẹn người bệnh tái khám. – Khám (sau đây gọi chung là: Giấy hẹn khám lại) nhưng do có dịch nên người bệnh không thể đến cơ sở đó để khám lại:

Người bệnh được sử dụng giấy hẹn của cơ sở y tế đã cấp giấy hẹn khám lại để đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT khác theo hướng dẫn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã cấp giấy hẹn khám lại và hướng dẫn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT. Sở Y tế và Cơ quan Bảo hiểm. bảo hiểm xã hội trên địa bàn cư trú hoặc nơi người bệnh được cách ly khám bệnh, chữa bệnh.

Trường hợp hết dịch, người bệnh có thể sử dụng giấy hẹn khám lại của cơ sở y tế đã cấp thuốc, vật tư y tế để đến cơ sở y tế nơi đã chuyển thuốc, vật tư y tế.

Những trường hợp này được xác định là KCB BHYT đúng tuyến.

** Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh được cơ sở y tế kết luận không phải áp dụng biện pháp cách ly tập trung thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Xem chi tiết tại Công văn 3100 / BYT-BH ngày 20/4/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng