Các Ngân Hàng Phải Kiểm Soát Chặt Chẽ Tín Dụng Khi Sốt Đất, Bùng Nổ Chứng Khoán

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

* Cấp tín dụng cho lĩnh vực bất động sản

– Kiểm soát chặt chẽ mức độ tập trung tín dụng vào một số ít khách hàng / nhóm khách hàng lớn, các dự án bất động sản quy mô lớn; cấp tín dụng đầu tư kinh doanh bất động sản;

– Tăng cường công tác thẩm định; thường xuyên cập nhật các quy định mới của pháp luật liên quan đến lĩnh vực bất động sản, tăng cường phân tích, dự báo cung cầu thị trường, triển khai các biện pháp phòng ngừa rủi ro hiệu quả nhằm đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng;

Thận trọng trong việc xem xét các quyết định cấp tín dụng đối với các khoản tín dụng bất động sản tại những khu vực đang sốt đất. Thận trọng trong việc cấp tín dụng cho các dự án có rủi ro cao.

* Cấp tín dụng để đầu tư và kinh doanh chứng khoán

Kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng dư nợ tín dụng mua bán chứng khoán để hạn chế rủi ro. Tuân thủ các quy định về điều kiện, hạn mức tín dụng đầu tư, kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp và quy định của pháp luật có liên quan.

* Cho vay trọn đời, tín dụng tiêu dùng

– Nâng cao chất lượng xét duyệt hồ sơ, đặc biệt là các điều kiện vay vốn để hạn chế rủi ro phát sinh;

Tăng cường giám sát việc sử dụng vốn vay, đảm bảo đúng mục đích, nhất là cho vay phục vụ nhu cầu sinh hoạt về nhà ở; không để khách hàng sử dụng vốn vay trọn đời sai mục đích để đầu tư chứng khoán, kinh doanh bất động sản hoặc vào các mục đích khác.

– Nghiên cứu bố trí nguồn vốn cần thiết để phát triển các gói sản phẩm cho vay đáp ứng nhu cầu đời sống chính đáng, giúp khách hàng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng thuận tiện, hạn chế người dân tìm đến tín dụng. màu đen.

– Kiểm soát tốt chất lượng tín dụng phục vụ mục đích tiêu dùng, đặc biệt quan tâm đến chất lượng hoạt động cấp tín dụng thông qua hình thức phát hành thẻ tín dụng, trong đó có biện pháp kiểm soát, phòng ngừa, ngăn chặn hành vi gian lận sử dụng thẻ ngân hàng trái quy định của pháp luật; …

Xem chi tiết tại Công văn 3029 / NHNN-TTGSNH ngày 29/04/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng