Các loại hợp đồng xây dựng mới nhất

  • 10/01/2022

Các loại hợp đồng xây dựng mới nhất

Theo tính chất và nội dung của công việc hợp đồng xây dựng, có các loại sau:

– Hợp đồng tư vấn xây dựng (viết tắt là hợp đồng tư vấn) là hợp đồng thực hiện một, một số hoặc toàn bộ công việc tư vấn trong hoạt động đầu tư xây dựng.

– Hợp đồng xây dựng công trình (viết tắt là hợp đồng xây dựng) là hợp đồng để thực hiện việc xây dựng công trình, hạng mục công trình, bộ phận công trình theo thiết kế xây dựng công trình. ; hợp đồng tổng thầu xây dựng công trình là hợp đồng xây dựng để thực hiện tất cả các công việc của dự án đầu tư.

– Hợp đồng mua sắm vật tư, thiết bị là hợp đồng mua sắm vật tư, thiết bị để lắp đặt vào công trình xây dựng theo thiết kế công nghệ; hợp đồng tổng thầu mua sắm vật tư, thiết bị là hợp đồng mua sắm vật tư, thiết bị cho tất cả các công việc của dự án đầu tư xây dựng.

(Trước đây, hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ (viết tắt là hợp đồng cung cấp thiết bị) là hợp đồng cung cấp thiết bị để lắp đặt vào công trình xây dựng theo thiết kế công nghệ; hợp đồng tổng thầu cung cấp thiết bị công nghệ là hợp đồng cung cấp thiết bị cho tất cả các công trình của một dự án đầu tư xây dựng).

– Hợp đồng thiết kế và thi công xây dựng (tiếng Anh là Engineering – Construction viết tắt là EC) là hợp đồng thực hiện thiết kế và thi công công trình hoặc hạng mục công trình; hợp đồng tổng thầu thiết kế xây dựng là hợp đồng thiết kế và xây dựng toàn bộ các công việc của dự án đầu tư xây dựng.

– Hợp đồng thiết kế và mua sắm vật tư, thiết bị (Engine is Engineering – Pro đỏ gọi tắt là EP) là hợp đồng thực hiện việc thiết kế và mua sắm vật tư, thiết bị để lắp đặt vào công trình xây dựng. theo thiết kế công nghệ; hợp đồng tổng thầu thiết kế và mua sắm vật tư, thiết bị là hợp đồng thiết kế, mua sắm vật tư, thiết bị cho tất cả các công việc của dự án đầu tư xây dựng.

(Trước đây, Hợp đồng thiết kế và cung cấp thiết bị công nghệ (Engine is Engineering – Mua sắm viết tắt là EP) là hợp đồng thiết kế và cung cấp thiết bị để lắp đặt vào các công trình xây dựng theo thiết kế công nghệ; hợp đồng tổng thầu thiết kế và cung cấp thiết bị công nghệ là hợp đồng hợp đồng thiết kế và cung cấp thiết bị công nghệ cho tất cả các công việc của dự án đầu tư xây dựng).

– Hợp đồng mua sắm vật tư, thiết bị và xây dựng công trình (gọi tắt là PC) là hợp đồng mua sắm vật tư, thiết bị và xây dựng công trình. , hạng mục công việc; hợp đồng tổng thầu mua sắm vật tư, thiết bị và xây dựng công trình là hợp đồng mua sắm vật tư, thiết bị và xây dựng toàn bộ các công việc của dự án đầu tư xây dựng.

(Trước đây, Hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ và xây dựng công trình (Gọi tắt là Mua sắm – Xây dựng) là hợp đồng thực hiện việc cung cấp thiết bị công nghệ và xây dựng các công trình, hạng mục công trình; hợp đồng tổng thầu cung cấp thiết bị công nghệ và xây dựng công trình là hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng toàn bộ các công việc của dự án đầu tư xây dựng (xây dựng).

Hợp đồng thiết kế – mua sắm vật tư thiết bị – hợp đồng xây dựng (viết tắt là hợp đồng EPC) là hợp đồng để thực hiện công việc từ thiết kế, mua sắm vật tư, thiết bị đến thi công. công tác xây dựng, hạng mục công trình và chạy thử nghiệm thu, bàn giao cho bên giao thầu; Hợp đồng tổng thầu EPC là hợp đồng thiết kế – mua sắm vật tư thiết bị – xây dựng toàn bộ các công việc của dự án đầu tư xây dựng.

Hợp đồng EPC được ưu tiên áp dụng cho các dự án phức tạp, có yêu cầu kỹ thuật, công nghệ cao và phải tuân thủ chặt chẽ tính đồng bộ, thống nhất từ ​​khâu thiết kế đến khâu cung cấp thiết bị, thi công, đào tạo chuyển giao công nghệ. Trước khi quyết định áp dụng loại hợp đồng EPC, người quyết định đầu tư có trách nhiệm thẩm định các yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, rút ​​ngắn thời gian thực hiện dự án, tính đồng bộ từ khâu thiết kế. , cung cấp thiết bị, xây dựng công trình đến giai đoạn đào tạo vận hành, chuyển giao công trình đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của dự án đã được phê duyệt và đảm bảo tính khả thi của việc áp dụng hợp đồng EPC so với các loại hợp đồng khác.

(Trước đây, Hợp đồng thiết kế – cung cấp thiết bị công nghệ và xây dựng công trình (tiếng Anh là Engineering – Pro Shopping – Construction viết tắt là EPC) là hợp đồng thực hiện công việc từ thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ đến xây dựng công trình, hạng mục công trình ; Hợp đồng tổng thầu EPC là hợp đồng thiết kế – cung cấp thiết bị công nghệ và xây dựng toàn bộ các công việc của một dự án đầu tư (đầu tư xây dựng).

– Hợp đồng chìa khóa trao tay là hợp đồng xây dựng để thực hiện toàn bộ công việc lập dự án, thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và xây dựng của một dự án đầu tư xây dựng.

Hợp đồng cung ứng nhân công, máy móc, thiết bị là hợp đồng xây dựng cung cấp kỹ sư, công nhân (gọi chung là nhân lực), máy thi công, thiết bị và các phương tiện cần thiết khác để phục vụ công trình. dịch vụ xây dựng công trình, hạng mục công trình, gói thầu, công trình xây dựng theo thiết kế xây dựng.

– Hợp đồng xây dựng quy mô nhỏ, đơn giản là hợp đồng xây dựng để thực hiện gói thầu và có giá trị không vượt quá hạn mức của gói thầu quy mô nhỏ theo quy định của pháp luật về đấu thầu, nội dung của hợp đồng không vượt quá. Nội dung công việc thuộc phạm vi hợp đồng có tính chất kỹ thuật đơn giản, dễ thực hiện. (Nội dung mới được thêm vào)

Theo mẫu giá hợp đồng, hợp đồng xây dựng có các loại sau:

– Hợp đồng trọn gói.

– Hợp đồng giá cố định.

– Hợp đồng theo đơn giá đã điều chỉnh.

– Hợp đồng theo thời gian.

– Hợp đồng chi phí cộng phí. (Nội dung mới được thêm vào)

– Các hợp đồng xây dựng khác. (Nội dung mới bổ sung)

– Hợp đồng theo giá kết hợp là hợp đồng xây dựng sử dụng tổng hợp các loại giá hợp đồng nêu trên.

Theo mối quan hệ của các bên trong hợp đồng, hợp đồng xây dựng có các loại sau:

– Hợp đồng thầu chính là hợp đồng xây dựng được ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu chính hoặc tổng thầu.

– Hợp đồng thầu phụ là hợp đồng xây dựng được ký giữa nhà thầu chính hoặc tổng thầu và nhà thầu phụ.

– Hợp đồng giao khoán nội bộ là hợp đồng giữa bên giao thầu và bên nhận thầu của cơ quan, tổ chức.

– Hợp đồng xây dựng có yếu tố nước ngoài là hợp đồng xây dựng được ký giữa một bên là nhà thầu nước ngoài với nhà thầu trong nước hoặc nhà đầu tư trong nước.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng