Bổ Sung Hướng Dẫn Xác Định Dự Án Đầu Tư Có Sử Dụng Đất

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Bổ sung hướng dẫn xác định dự án đầu tư có sử dụng đất (Ảnh minh họa)

Theo đó, bổ sung hướng dẫn xác định dự án đầu tư có sử dụng đất quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định 25/2020 / NĐ-CP (đã được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 31/2021 / NĐ-CP).

– Các đô thị được xác định theo quy định tại Khoản 1 Mục VII Phụ lục IX Nghị định 15/2021 / NĐ-CP:

+ Là dự án đầu tư xây dựng có chức năng dịch vụ hỗn hợp;

+ Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị có nhà ở là dự án được đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, hình thành từ một đơn vị ở trở lên theo quy hoạch phân khu được duyệt. phê duyệt hoặc dự án có quy mô sử dụng đất từ ​​20 héc ta trở lên trong trường hợp quy hoạch phân khu không xác định rõ đơn vị ở;

+ Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị không có nhà ở là dự án đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội với các công trình xây dựng khác có quy mô sử dụng đất từ ​​20 năm trở lên. héc ta trở lên.

– Nhà ở thương mại được định nghĩa theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật Nhà ở 2014 là nhà ở được đầu tư xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua theo cơ chế thị trường.

– Trụ sở, trụ sở làm việc, bao gồm cả công trình làm văn phòng kết hợp để ở được xác định theo quy định tại Điểm h Khoản 2 Mục I Phụ lục I Nghị định 06/2021 / NĐ-CP, bao gồm:

+ Công trình làm trụ sở, trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước và tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội;

+ Công trình làm trụ sở, trụ sở của tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân khác;

+ Công trình sử dụng làm văn phòng kết hợp để ở.

– Công trình thương mại theo quy định tại Điểm đ Khoản 2 Mục I Phụ lục I Nghị định 06/2021 / NĐ-CP bao gồm trung tâm thương mại, siêu thị và cửa hàng; nhà hàng, cửa hàng ăn uống.

– Công trình dịch vụ theo quy định tại Điểm g Khoản 2 Mục I Phụ lục I Nghị định 06/2021 / NĐ-CP bao gồm khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ; tiện ích nghỉ dưỡng; biệt thự lưu trú, căn hộ lưu trú và các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú khác.

Như vậy, so với quy định hiện hành, bổ sung hướng dẫn xác định dự án đầu tư có sử dụng đất cho 02 đối tượng là khu đô thị và trụ sở, cơ quan.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng