Bị Csgt Lập Biên Bản: Không Ký Có Phải Nộp Phạt Không?

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Bị CSGT lập biên bản: Không ký có phải nộp phạt không? (hình minh họa)

Theo quy định tại Điều 56 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, không được lập biên bản vi phạm giao thông trong trường hợp phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân, 500.000 đồng đối với tổ chức, người có thẩm quyền xử lý. vi phạm giao thông. tiền phạt phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ.

Trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ thì phải lập biên bản.

Như vậy, CSGT sẽ lập biên bản với lỗi 250.000 đồng trở lên đối với cá nhân và 500.000 đồng trở lên đối với tổ chức.

Hiện có 16 lỗi bị phạt tại chỗ, không lập biên bản theo Nghị định 100/2019 / NĐ-CP. (Xem chi tiết 16 lỗi phạt tại chỗ, không lập biên bản tại đây).

Nếu không ký vào biên bản thì có phải nộp phạt không?

Theo quy định tại Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 được sửa đổi bổ sung bởi Luật Xử lý vi phạm hành chính 2020 thì:

Trường hợp người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm không ký vào biên bản thì biên bản phải có chữ ký của đại diện chính quyền cấp xã nơi vi phạm hoặc có ít nhất một người chứng kiến ​​xác nhận là cá nhân, tổ chức vi phạm. không ký vào biên bản; Trường hợp không có chữ ký của đại diện chính quyền cấp xã hoặc của người chứng kiến ​​thì phải ghi rõ lý do vào biên bản.

Như vậy, dù người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm không ký vào biên bản vi phạm giao thông thì vẫn phải nộp phạt vì biên bản sẽ có xác nhận của đại diện chính quyền cấp xã hoặc người chứng kiến. . Ngoài ra, theo Nghị định 100/2019 / NĐ-CP không có quy định nào không ký vào biên bản xử phạt sẽ bị xử lý thêm các lỗi khác.

Không ký vào biên bản là chống lại quan chức?

Theo quy định tại Điều 330 Bộ luật Hình sự năm 2015,

“Điều 330. Tội chống người thi hành công vụ

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ hoặc ép họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ. phạt tù đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. ”

Để cấu thành tội chống người thi hành pháp luật, người phạm tội phải thực hiện một trong các hành vi dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác để cản trở người thi hành pháp luật.

Ngoài ra, tại Nghị định 100/20219 / NĐ-CP cũng không quy định xử phạt hành vi vi phạm giao thông không ký vào biên bản.

Như vậy, việc không ký biên bản vi phạm luật giao thông không bị coi là hành vi chống người thi hành công vụ nếu người này không dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực …

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng