Bảo Hiểm Xã Hội Tự Nguyện: 05 Quy Định Lao Động Tự Do Cần Biết

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Tất tần tật những quy định cần biết trong năm 2021 (ảnh minh họa)

1. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì?

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm do Nhà nước tổ chức, trong đó người tham gia được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình.

Công dân từ đủ 15 tuổi trở lên không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc được tham gia BHXH tự nguyện.

Theo quy định tại điểm 1.1 khoản 1 Điều 3 Quyết định 959 / QĐ-BHXH, người tham gia có thể mua BHXH tự nguyện tại BHXH quận, huyện nơi cư trú (nơi tạm trú hoặc thường trú).

2. Chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 4, Luật BHXH 2014, BHXH tự nguyện bao gồm 2 chế độ là hưu trí và tử tuất, cụ thể:

– Hưởng lương hưu hàng tháng

– Được trợ cấp một lần

– Trợ cấp mai táng phí

– Trợ cấp tuất một lần

– Quyền lợi bảo hiểm y tế

3. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 87 Luật BHXH 2014, mức đóng BHXH tự nguyện bằng 22% mức thu nhập do mình lựa chọn. Trong đó, mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng tối thiểu phải bằng mức chuẩn nghèo đối với khu vực nông thôn (700.000 đồng), tối đa bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Từ ngày 01/01/2021, mức lương cơ sở là 1 490.000 đồng, như vậy 20 lần mức lương cơ sở sẽ là 29,8 triệu đồng.

Do đó, mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất là 154.000 đồng / tháng và cao nhất là 6.116.000 đồng / tháng.

Xem chi tiết các khoản đóng BHXH tự nguyện tại đây.

4. Phương thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Hiện tại, có 6 phương thức tham gia mà người tham gia có thể lựa chọn:

(1) Thanh toán hàng tháng;

(2) Thanh toán 3 tháng một lần;

(3) Thanh toán 6 tháng một lần;

(4) Thanh toán 12 tháng một lần;

(5) Thanh toán một lần cho nhiều năm tiếp theo, nhưng không quá năm năm một lần;

(6) Chi trả một lần cho những năm còn thiếu đối với người đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng còn thiếu không quá 10 năm.

Trường hợp sau khi đủ tuổi nghỉ hưu mà thời gian đóng BHXH còn lại trên 10 năm thì người tham gia tiếp tục đóng theo một trong 5 phương thức nêu trên cho đến khi thời gian đóng còn lại không quá 10 năm thì được hưởng một – thời gian thanh toán cho năm còn thiếu (theo phương thức 6).

4. Trợ cấp BHXH tự nguyện

Tỷ lệ hưu trí:

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 134/2015 / NĐ-CP, mức lương hưu hàng tháng được tính như sau:

Lương hưu = Mức hưởng x Thu nhập bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Quyền lợi một lần khi nghỉ hưu:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức hưởng một lần được tính như sau: Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cứ đóng cao hơn số năm tương ứng thì mức hưởng lương hưu 75% được tính như sau. số không. 5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Bảo hiểm xã hội một lần

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

– 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của người tham gia bảo hiểm xã hội trước năm 2014.

– 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của người tham gia bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở về trước.

Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện dưới 01 năm thì mức đóng bằng số tiền đã đóng, tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

5. Chế độ tử tuất đối với người tham gia BHXH tự nguyện

Trợ cấp mai táng phí

Theo quy định tại Điều 80 Luật BHXH 2014, mức trợ cấp mai táng phí bằng 10 lần mức lương cơ sở đối với người đóng đủ 60 tháng trở lên đang hưởng lương hưu.

Trường hợp người đóng BHXH tự nguyện bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được hưởng.

Trợ cấp tử tuất

Theo quy định tại Điều 81 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà không may bị chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất bằng:

– 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của người tham gia bảo hiểm xã hội trước năm 2014.

– 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của người tham gia bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở về trước.

– Người có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện dưới 01 năm được hưởng bằng mức đã đóng, tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

– Ít nhất bằng 3 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội nếu tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đang hưởng lương hưu không may bị chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất bằng:

– Nếu chết trong 2 tháng đầu đang hưởng lương hưu thì bằng 48 tháng lương hưu hiện hưởng.

– Trường hợp chết vào những tháng tiếp theo, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì được giảm 0,5 tháng lương hưu.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng