Bạn Vẫn Được Sử Dụng Thẻ Bảo Hiểm Y Tế Mẫu Cũ Cho Đến Khi Có Thẻ Bảo Hiểm Y Tế Mẫu Mới

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Về vấn đề này, Luật sư Bùi Tường Vũ – Giám đốc LUẬT HỒNG ĐỨC trả lời như sau:

Ngày 03/12/2020, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 1666 / QĐ-BHXH về mẫu thẻ BHYT. Theo đó, kể từ ngày 01/4/2021, thẻ BHYT mẫu mới sẽ được cấp cho người tham gia BHYT.

Tại Khoản 2 Điều 4 Quyết định 1666 / QĐ-BHXH có quy định:

2. Trong thời gian chờ đổi thẻ bảo hiểm y tế theo quy định tại Quyết định này, thẻ bảo hiểm y tế đã cấp cho người tham gia bảo hiểm y tế hết hạn sử dụng được tiếp tục sử dụng để khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Như vậy: Trong thời gian chờ đổi mẫu thẻ mới theo quy định tại Quyết định 1666, nếu thẻ BHYT đã cấp còn giá trị sử dụng thì được tiếp tục sử dụng để khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng