Bản Cam Kết Thuế Tncn Mới Nhất 2022 (Mẫu 08 / Ck-Tncn)

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Bản cam kết thuế TNCN mới nhất 2022 (Mẫu 08 / CK-TNCN)

Theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013 / TT-BTC thì:

Tổ chức, cá nhân trả tiền lương, tiền công và các chi phí khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d khoản 2 Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng nếu người lao động có dưới ba người (03 ) tháng lao động có tổng thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng / lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo thuế suất 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có thu nhập thuộc diện khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên, nhưng ước tính tổng thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi giảm trừ gia cảnh không đủ để nộp thuế thì cá nhân đó làm bản cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo có văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để đối tượng trả thu nhập làm căn cứ tạm thời không khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và trình cơ quan thuế. văn phòng thuế. Cá nhân thực hiện cam kết phải chịu trách nhiệm về cam kết của mình. Trường hợp phát hiện gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Từ ngày 01/01/2022, các cá nhân nêu trên làm cam kết tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN theo Mẫu 08 / CK-TNCN đính kèm. Thông tư 80/2021 / TT-BTC.

Ghi chú:

Số tiền kê khai tại mục này được xác định theo mức giảm trừ gia cảnh được tính trong năm:

VĐ:

– Trường hợp bên nhận cầm cố không có người phụ thuộc: số tiền kê khai là 11 triệu đồng x 12 tháng = 132 triệu đồng.

– Trường hợp người cam kết có 01 người phụ thuộc thực tế phải chăm sóc trong thời gian 10 tháng:

Số tiền đã khai báo

=

132 triệu đồng

+

4,4 triệu đồng

x

10 tháng

=

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng