Ai Là Đối Tượng Chịu Thuế Nhà Thầu Ở Việt Nam?

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Ai là đối tượng chịu thuế nhà thầu ở Việt Nam? (Hình minh họa)

– Tổ chức kinh doanh nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; Cá nhân kinh doanh nước ngoài cư trú tại Việt Nam hoặc không cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Nhà thầu nước ngoài. Hợp đồng nhà thầu.

– Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ và tạo thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng ký kết giữa tổ chức, cá nhân với doanh nghiệp nước ngoài. tại Việt Nam (trừ trường hợp gia công, xuất khẩu hàng hóa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài) hoặc phân phối hàng hóa tại Việt Nam hoặc cung cấp hàng hóa theo điều kiện giao hàng của các điều kiện thương mại quốc tế. Incoterms – Incoterms mà người bán chịu rủi ro liên quan đến hàng hóa vào lãnh thổ Việt Nam.

Ví dụ:

Doanh nghiệp X ở nước ngoài ký hợp đồng mua vải của doanh nghiệp Việt Nam A, đồng thời chỉ định doanh nghiệp A giao hàng cho doanh nghiệp Việt Nam B (theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ theo quy định của pháp luật). Doanh nghiệp X có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng ký giữa doanh nghiệp X và doanh nghiệp B (doanh nghiệp X bán vải cho doanh nghiệp B).

Trong trường hợp này, doanh nghiệp X là đối tượng nộp thuế nhà thầu và doanh nghiệp B có trách nhiệm kê khai, khấu trừ và nộp thuế thay cho doanh nghiệp X.

– Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh phân phối hàng hóa, cung ứng dịch vụ tại Việt Nam mà tổ chức, cá nhân nước ngoài vẫn là chủ sở hữu hàng hóa được giao. cho tổ chức Việt Nam hoặc chịu trách nhiệm về chi phí phân phối, quảng cáo, tiếp thị, chất lượng dịch vụ, chất lượng hàng hóa giao cho tổ chức Việt Nam hoặc ấn định giá bán hàng hóa, giá cung cấp dịch vụ; kể cả trường hợp ủy quyền hoặc thuê một số tổ chức Việt Nam thực hiện một phần dịch vụ phân phối hoặc các dịch vụ khác liên quan đến việc bán hàng hóa tại Việt Nam.

Ví dụ:

Doanh nghiệp A ở nước ngoài ủy quyền cho Doanh nghiệp Việt Nam B thực hiện các hoạt động tiếp thị, quảng cáo cho hàng hóa của A Việt Nam. B có trách nhiệm liên hệ với khách hàng và vận chuyển hàng hóa vào Việt Nam. A vẫn là chủ sở hữu hàng hóa và chịu trách nhiệm về các chi phí phân phối, quảng cáo, tiếp thị, chất lượng dịch vụ, chất lượng hàng hóa giao cho tổ chức Việt Nam và là người ấn định giá bán hàng hóa được cung cấp. cung cấp cho thị trường Việt Nam. Do đó, Doanh nghiệp A là đối tượng nộp thuế nhà thầu.

– Tổ chức, cá nhân nước ngoài, thông qua tổ chức, cá nhân Việt Nam đàm phán, ký kết hợp đồng với danh nghĩa tổ chức, cá nhân nước ngoài.

– Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối tại thị trường Việt Nam, mua hàng hóa để xuất khẩu, bán hàng hóa cho thương nhân Việt Nam theo quy định của pháp luật về thương mại.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng