Ai có thể nhận được ID chip miễn phí?

  • 11/01/2022

Các trường hợp được miễn, không phải nộp lệ phí cấp CCCD bằng chip

– Các trường hợp miễn lệ phí:

+ Đổi thẻ CCCD khi Nhà nước có quy định thay đổi địa giới hành chính;

+ Đổi, cấp lại thẻ CCCD cho công dân là cha, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con dưới 18 tuổi của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; công dân thường trú tại các xã biên giới; công dân thường trú tại các huyện đảo; đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thuộc hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật;

+ Đổi, cấp lại thẻ CCCD cho công dân dưới 18 tuổi, con mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.

– Các trường hợp không phải nộp phí:

+ Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp thẻ CCCD lần đầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 và Khoản 2 Điều 32 Luật Căn cước công dân;

+ Đổi thẻ CCCD khi đến tuổi đổi thẻ CCCD theo quy định tại Điều 21 và Điểm a Khoản 3 Điều 32 Luật Căn cước công dân;

+ Đổi thẻ CCCD khi có sai sót về thông tin trên thẻ CCCD do lỗi của cơ quan quản lý CCCD.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng