15 Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Trong Lĩnh Vực Xây Dựng Hết Hiệu Lực

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Danh mục 15 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng đã hết hiệu lực

Theo đó, có 15 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng đã hết hiệu lực thi hành, gồm:

1. Nghị định số 38/2010 / NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về quản lý không gian kiến ​​trúc và cảnh quan đô thị;

2. Nghị quyết 06/2004 / NQ-CP ngày 19/5/2004 về một số giải pháp phát triển lành mạnh thị trường bất động sản;

3. Quyết định 131/2007 / QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2007 về việc ban hành Quy chế thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam;

4. Quyết định 167/2008 / QĐ-TTg ngày 12/12/2008 về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở;

5. Chỉ thị 43/2004 / CT-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2004 về việc chuyển giao nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

6. Chỉ thị 01/2008 / CT-TTg ngày 08/01/2008 về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển và quản lý thị trường bất động sản;

7. Thông tư 33/2009 / TT-BXD ngày 10/9/2009 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14: 2009 về Quy hoạch xây dựng nông thôn;

8. Thông tư 07/2010 / TT-BXD ngày 28/7/2010 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình, mã số QCVN 06: 2010 / BXD;

9. Thông tư 19/2010 / TT-BXD ngày 22/10/2010 hướng dẫn lập Quy chế quản lý quy hoạch và kiến ​​trúc xây dựng;

10. Thông tư 05/2016 / TT-BXD ngày 10/3/2016 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

11. Thông tư 06/2016 / TT-BXD ngày 10/3/2016 hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

12. Thông tư 01/2017 / TT-BXD ngày 06/02/2017 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;

13. Thông tư 05/2017 / TT-BXD ngày 05/4/2017 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí xây dựng và quy hoạch đô thị;

14. Thông tư 10/2017 / TT-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2017 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận, công bố hợp quy;

15. Quyết định 04/2008 / QĐ-BXD ngày 03/4/2018 về việc ban hành Quy chuẩn xây dựng QCXDVN 01: 2008 về Quy hoạch xây dựng.

Quyết định 95 / QĐ-BXD có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng