05 Điều Cần Lưu Ý Khi Sang Tên Sổ Đỏ Cho Con

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

05 điều cần lưu ý khi sang tên sổ đỏ cho con (ảnh minh họa)

Điều kiện để được sang tên sổ đỏ

* Điều kiện dành cho cha mẹ

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013, cha mẹ muốn tặng cho phế thải phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật Đất đai;

– Đất không tranh chấp;

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

– Trong thời gian sử dụng đất.

* Điều kiện cho trẻ em

Trẻ em không được tặng quà theo quy định tại Điều 191 Luật Đất đai 2013

– Cá nhân không được nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất trong trường hợp pháp luật không cho phép nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.

– Cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

– Cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái trong khu rừng đặc dụng nếu không sinh sống tại khu rừng đó. diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

Như vậy, cả bố và mẹ đều phải đáp ứng các điều kiện trên là bố mẹ phải đủ điều kiện và con không được thuộc trường hợp không được sang tên sổ đỏ.

Không thể đưa ra bằng lời nói

Theo điểm a khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013, hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

Như vậy, cha mẹ muốn tặng quà cho con thì phải lập hợp đồng và công chứng theo quy định.

Đăng ký biến động đất đai trong vòng 30 ngày

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai 2013:

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất phải đăng ký biến động đất đai.

Ngoài ra, theo khoản 6 Điều này, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày việc tặng cho có hiệu lực, các bên phải làm thủ tục đăng ký biến động đất đai.

Xử phạt hành chính khi sang tên nhưng không đăng ký biến động đất đai

Trường hợp không đăng ký biến động đất đai khi tặng cho ở nông thôn thì hình thức và mức xử phạt như sau:

– Phạt tiền từ 1 triệu đến 3 triệu đồng nếu trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày quá thời hạn nêu trên mà không đăng ký thay đổi;

– Phạt tiền từ 2 triệu đến 5 triệu đồng nếu quá thời hạn trên 24 tháng mà không đăng ký thay đổi.

Trường hợp không đăng ký biến động đất đai tại đô thị thì mức xử phạt bằng 02 lần mức phạt nêu trên.

Ngoài mức phạt trên, người đang sử dụng đất phải làm thủ tục đăng ký đất đai theo quy định.

Lưu ý: Việc xử phạt xảy ra khi hợp đồng tặng cho được công chứng, chứng thực vì khi đó có sự thay đổi về việc tặng cho giữa cha mẹ và con cái.

Miễn thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ khi sang tên.

Theo điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013 / TT-BTC thì thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (bao gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật) . pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: vợ và chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; bố chồng, mẹ chồng với con dâu; bố vợ, mẹ vợ, con rể được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Theo quy định tại khoản 10 Điều 9 Nghị định 140/2016 / NĐ-CP thì bất động sản là quà tặng giữa cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; bố chồng, mẹ chồng với con dâu; Bố vợ, mẹ vợ, con rể được miễn lệ phí trước bạ.

Trung Tai

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng