03 Điều Doanh Nghiệp Không Được Làm Đối Với Người Lao Động Khi Giao Kết, Thực Hiện Hợp Đồng Lao Động

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Theo quy định tại Điều 17 Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động khi giao kết và thực hiện hợp đồng lao động không bao gồm:

– Lưu giữ bản chính các giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động.

– Yêu cầu người lao động áp dụng biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác để thực hiện hợp đồng lao động.

– Buộc người lao động thực hiện hợp đồng lao động để trả nợ cho người sử dụng lao động.

Người vi phạm sẽ bị xử phạt như sau:

STT

Hành vi không nên làm

Xử phạt vi phạm

Cơ sở pháp lý

đầu tiên

Giữ bản chính các giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.

Ngoài ra, buộc nộp lại bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ đã lưu giữ của người lao động.

Nghị định 28/2020 / NĐ-CP

2

Yêu cầu người lao động áp dụng biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác để thực hiện hợp đồng lao động.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.

Ngoài ra, buộc trả lại tiền, tài sản đã giữ của người lao động cộng với tiền lãi đối với số tiền người lao động giữ được tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại trong nước. quốc gia công bố tại thời điểm xử phạt

Nghị định 28/2020 / NĐ-CP

3

Buộc người lao động thực hiện hợp đồng lao động để trả nợ cho người sử dụng lao động

Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng

Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng