03 Điểm Mới Trên Sổ Đỏ Áp Dụng Từ Ngày 01/09/2021

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

03 điểm mới về ‘sổ đỏ’ áp dụng từ ngày 01/09/2021

1. Về trường hợp đăng ký biến động để được cấp Giấy chứng nhận.

Theo khoản 2 và khoản 3 Điều 1 Thông tư 09/2021, các trường hợp đăng ký thay đổi bổ sung để được cấp Giấy chứng nhận bao gồm:

– Tách thửa để cấp Giấy chứng nhận riêng đối với trường hợp Giấy chứng nhận được cấp chung cho nhiều thửa.

– Thay đổi diện tích đất ở đối với thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở do xác định lại diện tích đất ở theo quy định.

2. Về mã vạch của Giấy chứng nhận

Theo quy định hiện hành (Điều 15 Thông tư 23/2014), mã số mã vạch được in ở cuối trang 4 khi cấp Giấy chứng nhận.

Cấu trúc mã vạch như MV = MX.MN.ST.

Trong đó MX là mã của đơn vị hành chính cấp xã nơi có thửa đất, thể hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục và mã đơn vị hành chính Việt Nam; trường hợp cấp Giấy chứng nhận đối với thửa đất thuộc nhiều đơn vị hành chính cấp xã thì ghi mã xã có diện tích lớn nhất;

Nay khoản 1 Điều 1 Thông tư 09/2021 bổ sung: Trường hợp cấp huyện không có đơn vị hành chính cấp xã thì thay mã đơn vị hành chính cấp xã bằng mã của huyện. – Đơn vị hành chính cấp theo Quyết định số Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục và mã số các đơn vị hành chính của Việt Nam.

(Nội dung bổ sung này phù hợp với thực tiễn vì hiện nay nhiều đơn vị hành chính cấp huyện chưa có đơn vị hành chính cấp xã như Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu), Lý Sơn (Quảng Ngãi)).

Trường hợp Giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì ghi thêm mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định vào trước mã xã, phường, thị trấn nơi có đất hoặc trước. mã của đơn vị hành chính. cấp huyện nơi có đất đối với cấp huyện không có đơn vị hành chính cấp xã.

3. Về nội dung xác nhận thay đổi đối với việc cấp Giấy chứng nhận đã cấp.

– Khoản 4 Điều 1 Thông tư 09/2021 sửa đổi, bổ sung Khoản 16 Điều 18 Thông tư 23/2014 (hiến một phần / toàn bộ thửa đất để làm đường giao thông, thủy lợi hoặc các công trình công cộng khác) như sau:

+ Trường hợp Nhà nước thu hồi một phần thửa đất để được cấp Giấy chứng nhận thì trên Giấy chứng nhận đã cấp ghi “Nhà nước thu hồi… m2, diện tích còn lại là… m2 có số” thửa đất đó. .., tài sản gắn liền với đất còn lại là… (ghi đối với trường hợp đã được chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất) thì theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký) ”.

+ Trường hợp người sử dụng đất tặng cho một phần diện tích của thửa đất trên Giấy chứng nhận đã cấp cho thửa đất để làm đường giao thông, thủy lợi, công trình công cộng khác thì trên Giấy chứng nhận đã cấp ghi “Đã được cấp”. tặng cho … m2 để xây dựng … (đường giao thông, thuỷ lợi hoặc các công trình công cộng khác) theo (ghi tên, ngày tháng năm ký văn bản hiến đất); diện tích còn lại là… m2 ”;

Trường hợp người sử dụng đất tặng cho toàn bộ thửa đất thì trên Giấy chứng nhận đã cấp ghi “Tặng cho toàn bộ thửa đất để xây dựng … (đường giao thông, thủy lợi, công trình công cộng khác) theo … (ghi tên và ngày, tháng, năm ký văn bản) trên đất liền) ”.

+ Trường hợp người sử dụng đất tặng cho một phần diện tích của một hoặc một số thửa đất thì tặng cho một hoặc một số thửa đất trên Giấy chứng nhận đã cấp đối với nhiều thửa đất để làm đường giao thông, thủy lợi. hoặc các công trình công cộng khác thì Giấy chứng nhận đã cấp ghi “Tặng cho … m2 đất thuộc thửa đất số … hồ sơ địa chính của từng thửa đất) để làm … (đường giao thông, thủy lợi hoặc các công trình công cộng khác) theo .. . (ghi tên và ngày ký văn bản tặng cho đất), diện tích còn lại … m2 của thửa đất số … tờ bản đồ số, .. (lần lượt là diện tích còn lại, số thửa, số tờ bản đồ địa chính của từng thửa đất được tặng cho) ”; Trường hợp người sử dụng đất tặng cho tất cả các thửa đất trên Giấy chứng nhận cấp chung cho nhiều thửa đất thì trên Giấy chứng nhận đã cấp ghi “Tất cả các thửa đất đã được tặng cho công trình… (đường giao thông, thủy lợi, công trình công cộng khác) thuộc. .. (ghi tên và ngày tháng năm ký văn bản tặng cho đất) ”.

(Hiện tại Khoản 16 Điều 18 Thông tư 23/2014 chỉ hướng dẫn cách ghi đối với trường hợp tự nguyện hiến một phần thửa đất để làm đường giao thông, thủy lợi, công trình công cộng khác).

– Khoản 5 Điều 1 Thông tư 09/2021 bổ sung cách ghi thời điểm tách thửa để cấp Giấy chứng nhận riêng:

Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp chung cho nhiều thửa đất và có một thửa đất được tách thửa để cấp Giấy chứng nhận riêng thì trên Giấy chứng nhận đã cấp ghi “Thửa đất … (số thửa, số tờ bản đồ)) diện tích … m2 được tách để cấp Giấy chứng nhận riêng; theo hồ sơ số … (mã hồ sơ đăng ký) “.

Thông tư 09/2021 / TT-BTNMT có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng