03 chính sách mới về đất đai vừa được ban hành

  • 22/12/2021

1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 của cả nước.

Tại Nghị quyết 39/2021 / QH15, Quốc hội đã thông qua Quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Mục tiêu của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm bảo đảm nhu cầu sử dụng đất thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025.

Phân bổ hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả nguồn lực đất đai cho các ngành, lĩnh vực và địa phương để phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; tạo nền tảng để đến năm 2045 nước ta cơ bản trở thành nước phát triển, có thu nhập cao;

Đồng thời bố trí quỹ đất đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, đảm bảo kết nối các không gian phát triển liên ngành, liên vùng, các hành lang kinh tế và các vùng phát triển trọng điểm của đất nước. gia đình; ổn định 3,5 triệu ha đất trồng lúa; đảm bảo tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42 – 43%;

Khai hoang, phục hóa, lấn biển, đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng; hạn chế thoái hóa đất; cải tạo, phục hồi đất bạc màu gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Nghị quyết 39/2021 / QH15 có hiệu lực kể từ ngày 28/12/2021.

03 chính sách mới về đất đai vừa được ban hành

2. Sửa đổi quy định về phí thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Có hiệu lực từ ngày 10/01/2022, Thông tư 106/2021 / TT-BTC sửa đổi quy định một số loại phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có phí thẩm định. đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cụ thể, phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Là khoản thu phục vụ công tác thẩm định hồ sơ, điều kiện cần và đủ để bảo đảm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (kể cả cấp lần đầu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất). cấp, đổi, cấp lại chứng chỉ và xác nhận thay đổi đối với chứng chỉ đã cấp) theo quy định của pháp luật.

(Hiện tại, Thông tư 85/2019 / TT-BTC chỉ quy định “cấp” chứng chỉ, trong khi Thông tư 106/2021 chia thành “cấp lần đầu” và “cấp mới”).

Căn cứ vào quy mô thửa đất, mức độ phức tạp của từng loại hồ sơ, mục đích sử dụng đất và điều kiện cụ thể của địa phương để xác định mức thu cho từng trường hợp.

3. Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về đất đai

Kể từ ngày 01/12/2021, Quyết định 35/2021 / QĐ-TTg bãi bỏ toàn bộ 27 văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành, trong đó có 02 văn bản liên quan đến đất đai, bao gồm:

– Quyết định 105/2000 / QĐ-TTg ngày 25/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp và tiền thuê nhà, đất.

– Quyết định 216/2005 / QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất.

Hồng Đức

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng