Xây dựng hộp cát trong xúc tiến thương mại kỹ thuật số

  • 10/01/2022

Xây dựng hộp cát trong xúc tiến thương mại kỹ thuật số (Hình ảnh minh họa)

Đây là nội dung của Quyết định 1968 / QĐ-TTg ngày 22/11/2021 phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030”.

Cụ thể, dự án xây dựng và phát triển Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số bao gồm:

– Hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành xúc tiến thương mại bao gồm mạng lưới xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế; doanh nghiệp xúc tiến thương mại; lĩnh vực, thị trường và các cơ sở dữ liệu khác phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại.

– Nền tảng kết nối giao thương trong môi trường số, ứng dụng công nghệ mới, hỗ trợ tìm kiếm thông tin và cơ hội kinh doanh trong nước và quốc tế.

– Nền tảng tổ chức hội chợ, triển lãm nhằm nâng cao hiệu quả và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trưng bày, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm thông tin và đối tác kinh doanh trên môi trường số.

– Đào tạo trực tuyến (E-learning) tích hợp học liệu, thư viện điện tử, hỗ trợ tra cứu thông tin, nâng cao năng lực xúc tiến thương mại.

– Nền tảng nhận diện điện tử doanh nghiệp xúc tiến thương mại.

– Các nền tảng chuyên biệt khác phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại.

Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số phải được xây dựng theo kiến ​​trúc tổng thể, thống nhất, phù hợp với Khung kiến ​​trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định; đảm bảo khả năng vận hành thông suốt, nâng cấp, mở rộng, kết nối, giao tiếp và chia sẻ dữ liệu.

Đồng thời, xây dựng, phát triển và thử nghiệm có điều khiển (sandbox) cho các mô hình điểm ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại; nhân rộng các mô hình thành công.

Trước đó, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết 100 / NQ-CP ngày 6/9/2021 phê duyệt đề xuất xây dựng Nghị định của Chính phủ về Cơ chế kiểm tra có kiểm soát đối với hoạt động công nghệ thông tin (Fintech). trong lĩnh vực ngân hàng.

Sandbox tạo ra một không gian thuận lợi với khuôn khổ quy định riêng (bên ngoài hoặc ngoài khuôn khổ pháp lý hiện hành) để tiến hành thử nghiệm các công ty khởi nghiệp đổi mới và sáng tạo.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng