Việc Thu Thập, Mua Bán Thông Tin Cmnd / Cccd Được Xử Lý Như Thế Nào?

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Việc thu thập, mua bán thông tin CMND / CCCD được xử lý như thế nào?

– Sự quản lý:

Theo Nghị định 15/2020 / NĐ-CP, hành vi thu thập, bán thông tin CMND / CCCD có thể bị xử phạt với các mức cụ thể sau:

+ Thu thập, xử lý, sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật có thể bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng (theo điểm đ khoản 1 Điều này). 3 Điều 102 Nghị định 15/2020 / NĐ-CP).

+ Mua bán, trao đổi trái phép thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ viễn thông có thể bị phạt tiền từ 50 – 70 triệu đồng (theo điểm a khoản 5 Điều 102 Nghị định 15/2020 / NĐ-CP).

– Tội phạm:

Những hành vi này có thể là dấu hiệu của các tội sau đây:

+ Tội xâm phạm bí mật, an toàn thư tín, điện thoại, điện báo hoặc các hình thức trao đổi thông tin riêng tư của người khác với mức hình phạt cao nhất đến 3 năm tù (theo Điều 159 BLHS 2015).

+ Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông bị phạt tối đa 07 năm tù (theo Điều 288 BLHS 2015).

– Về dân sự:

Khi cá nhân bị thiệt hại do hành vi trái pháp luật gây ra thì có thể sử dụng biện pháp bồi thường thiệt hại để bảo vệ quyền dân sự của mình (theo quy định tại Khoản 7 Điều 8 và Khoản 5 Điều 11 Bộ luật Dân sự 2015).

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng