Tử vong do vắc-xin Covid-19 có được bồi thường không?

  • 10/01/2022

Tử vong do vắc-xin Covid-19 có được bồi thường không?

Về vấn đề này, tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định 104/2016 / NĐ-CP quy định:

Khi sử dụng vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng và chống dịch, nếu để xảy ra tai biến ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe hoặc gây thiệt hại đến tính mạng của người được tiêm chủng thì Nhà nước có trách nhiệm bồi thường cho người mắc phải ”.

Trong đó, tiêm vắc xin phòng bệnh dịch là hoạt động tiêm vắc xin miễn phí do Nhà nước tổ chức cho những người có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm trong vùng dịch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đến vùng có dịch.

Có thể thấy, việc tiêm vắc xin Covid-19 hiện nay tại các vùng có dịch là hoạt động tiêm vắc xin chống dịch, nếu người được tiêm phòng chết thì Nhà nước sẽ có trách nhiệm bồi thường cho họ.

Khoản 6 Điều 30 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007 cũng quy định:

Khi thực hiện tiêm chủng mở rộng, nếu xảy ra tai biến ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe hoặc gây thiệt hại đến tính mạng của người được tiêm chủng thì Nhà nước có trách nhiệm bồi thường cho người bị thiệt hại.

Trường hợp xác định lỗi thuộc về tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, bảo quản vắc xin, sinh phẩm y tế hoặc người chịu trách nhiệm tiêm chủng thì tổ chức, cá nhân này phải bồi hoàn cho Nhà nước theo quy định. quy định của pháp luật.

Lưu ý: Các quy định trên áp dụng cho Chương trình Tiêm chủng mở rộng và Tiêm chủng chống dịch.

Trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng vắc xin ngoài Chương trình tiêm chủng mở rộng và chống dịch, cơ sở để xảy ra tai biến nặng sau tiêm chủng có trách nhiệm báo cáo Sở Y tế nơi đặt cơ sở. theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 104/2016 / NĐ-CP và bồi thường theo quy định của pháp luật về dân sự nếu có sai sót gây tai biến nặng sau tiêm chủng. (Theo Khoản 4 Điều 5 Nghị định 104/2016 / NĐ-CP).

Các biến chứng nghiêm trọng sau khi tiêm chủng là gì?

Tai biến nặng sau tiêm chủng là tai biến xảy ra sau tiêm chủng có thể đe dọa đến tính mạng người được tiêm chủng hoặc để lại di chứng hoặc tử vong cho người được tiêm chủng.

Tại Điều 6 Nghị định 104/2016 / NĐ-CP cũng quy định vấn đề này như sau:

“Điều 6. Điều tra, báo cáo và thông báo kết quả điều tra, xử lý các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng

1. Trong thời hạn 24 giờ, kể từ ngày xảy ra tai biến nặng sau tiêm chủng, Sở Y tế có trách nhiệm tổ chức điều tra và trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo điều tra của trường. Trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng, Sở Y tế phải tổ chức họp Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến sau tiêm chủng (gọi tắt là Hội đồng tư vấn cấp tỉnh) để:

a) Đánh giá và kết luận nguyên nhân tai biến nặng sau tiêm chủng;

b) Xác định trường hợp phải bồi thường theo quy định tại Khoản 6 Điều 30 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và Khoản 2 Điều 15 Nghị định này;

c) Xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc sản xuất, kinh doanh, bảo quản và sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế liên quan đến tai biến nặng sau tiêm chủng.

2. Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi có biên bản họp Hội đồng tư vấn chuyên môn cấp tỉnh, Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm:

a) Thông báo công khai và báo cáo Bộ Y tế về nguyên nhân tai biến nặng sau tiêm chủng;

b) Thông báo cho gia đình người bị tai biến sau tiêm chủng về nguyên nhân tai biến.

3. Trường hợp nghi ngờ nguyên nhân tai biến nặng sau tiêm chủng là do chất lượng vắc xin, Giám đốc Sở Y tế phải có văn bản quyết định đình chỉ sử dụng lô vắc xin có liên quan trên địa bàn do mình phụ trách. / quản lý của mình sau khi có ý kiến ​​đồng ý bằng văn bản của Bộ Y tế. Khi Hội đồng tư vấn chuyên môn cấp tỉnh kết luận nguyên nhân tai biến nặng không liên quan đến chất lượng vắc xin thì Giám đốc Sở Y tế quyết định cho phép sử dụng lại lô vắc xin đó và báo cáo Bộ Y tế.

4. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Y tế tổ chức họp Hội đồng tư vấn chuyên môn của Bộ Y tế để đánh giá lại kết luận của Hội đồng tư vấn chuyên môn cấp tỉnh. ”

Nếu kết luận cuối cùng xác định người được tiêm chủng chết do tai biến nặng sau tiêm chủng thì thân nhân của người này được bồi thường chi phí theo quy định.

Mức bồi thường

Theo Khoản 2 Điều 16 Nghị định 104/2016 / NĐ-CP, thiệt hại về tính mạng được hỗ trợ như sau

– Chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế (theo quy định tại Khoản 3 Điều 16 Nghị định 104/2016) trước khi chết;

– Tang lễ bằng 10 tháng lương cơ sở do Nhà nước quy định;

– Chi phí bù đắp tổn thất về tinh thần là 100.000.000 đồng cho thân nhân của người bị hại;

– Khoản chi do thu nhập bị mất hoặc bị giảm sút quy định tại Khoản 4 Điều 6 Nghị định 104/2016 / NĐ-CP.

Thủ tục bồi thường và trình tự, thủ tục cấp và chi trả tiền bồi thường thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 18 và Điều 19 Nghị định 104/2016 / NĐ-CP.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng