Tư Vấn Pháp Luật Thuế Cho Công Ty Nước Ngoài Tại Việt Nam

 • 13/04/2023

Dịch vụ tư vấn pháp luật thuế cho công ty nước ngoài tại Việt Nam (dịch vụ do LHD Law Firm cung cấp) 

NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Thuế nghĩa vụ mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải thực hiện. Vậy doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ phải thực hiện như thế nào? Hãy theo dõi những tư vấn pháp luật thuế cho công ty có vốn nước ngoài của công ty luật LHD trong bài viết sau đây.

Các loại thuế của công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Các công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phải thực hiện nghĩa vụ thuế, bao gồm các loại thuế cơ bản sau:

Thuế môn bài

Đây là loại thuế mà các công ty và hộ kinh doanh phải thực hiện mỗi năm để đem lại nguồn kinh tế cho Nhà nước. Đồng thời giúp các cơ quan quản lý nhà nước nắm rõ được tình hình hoạt động của các chủ thể kinh doanh. Các quy định về thuế môn bài được thể hiện cụ thể tại Thông tư số 302/2016/TT-BTC, bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.

Tùy theo số vốn đã được đăng ký trên giấy phép đầu tư của công ty có vốn đầu tư nước ngoài mà sẽ có mức thuế môn bài khác nhau, cụ thể là

 • Bậc 1: Mức vốn đăng ký trên 10 tỷ đồng, công ty phải đóng thuế 3.000.000 đồng/năm.
 • Bậc 2: Mức vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng, công ty phải đóng thuế 2.000.000 đồng/năm
 •  Bậc 3: Mức thuế  là 1.000.000 đồng/năm (Dành cho Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác)

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Đây là loại thuế mà doanh nghiệp phải thực hiện dựa vào phần thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh và các khoản thu nhập từ hoạt động khác của doanh nghiệp. Thu nhập khác thường là những khoản thu nhập từ việc chuyển nhượng tài sản và các quyền tài sản.

Cách tính thuế TNDN:

Thuế TNDN phải nộp = [Thu nhập chịu thuế – (Thu nhập miễn thuế + Lỗ kết chuyển từ năm trước)] × Thuế suất

Trong đó: 

 • Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu – Khoản chi được trừ + Thu nhập khác)
 • Mức thuế suất là 20% (Theo quy định từ ngày 01/ 01/2016)

Thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Đây là loại thuế doanh nghiệp phải nộp dựa vào phần giá trị tăng thêm của hàng hóa và dịch vụ trong suốt quá trình sản xuất, lưu thông và phân phối. Tuy nhiên, không phải tất cả các hàng hóa, dịch vụ đều phải chịu thuế GTGT. Những hàng hóa, dịch vụ không phải chịu thuế được quy định tại Điều 5 Luật Thuế GTGT.

Cách tính thuế GTGT:

Có hai phương pháp tính thuế GTGT như sau:

 • Khấu trừ:

Thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu vào – Thuế GTGT đầu ra được khấu trừ

 • Tính trực tiếp:

Thuế GTGT phải nộp = GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra × Thuế suất thuế GTGT

Trong đó: Thuế suất thuế GTGT có ba mức là 0%, 5% và 10%. Tùy theo nhóm hàng hóa và dịch vụ tại Điều 10 Luật Thuế GTGT quy định.

Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB)

Đây là loại thuế gián thu, đánh vào những người tiêu dùng các sản phẩm, dịch vụ xa xỉ, không cần thiết hoặc các lĩnh vực có hại mà Nhà nước muốn hạn chế. Nếu như công ty có vốn nước ngoài kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ thuộc quy định tại Điều 2 Luật Thuế TTĐB thì phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế này.

Cách tính thuế TTĐB:

Thuế TTĐB = Giá tính thuế × Thuế suất

Trong đó:

 • Giá tính thuế: Đó là giá bán ra và giá cung ứng dịch vụ chưa có thuế TTĐB, thuế bảo vệ môi trường và thuế GTGT. 
 • Thuế suất: 15% – 65% tùy từng loại hàng hóa, dịch vụ.

Thuế xuất - nhập khẩu:

Nếu công ty có vốn đầu tư nước ngoài có hành vi xuất - nhập khẩu hàng hóa thì phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế này.

Cách tính thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Có ba phương pháp tính thuế xuất, nhập khẩu đó là:

 • Phương pháp tỷ lệ phần trăm: Tính thuế theo tỷ lệ phần trăm (%) của trị giá tính thuế hàng hóa xuất - nhập khẩu.

Thuế xuất, khẩu phải nộp = Trị giá tính thuế × Thuế suất

Thuế suất ưu đãi và thuế suất ưu đãi đặc biệt được quy định tại biểu thuế giữa Việt Nam và các quốc gia thỏa thuận ưu đãi. Thuế suất thông thường được ban hành kèm theo Quyết định số 36/2016. Trường hợp hàng hóa không thuộc thuế suất thông thường thì mức thuế suất là 150%.

 • Tính theo phương pháp tuyệt đối: Ấn định một số tiền thuế nhất định trên một đơn vị hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu.

Thuế xuất nhập khẩu phải nộp = Số lượng hàng hóa thực tế xuất, nhập khẩu × Mức thuế tuyệt đối quy định trên một đơn vị hàng hóa tại một thời điểm nhất định

 • Tính theo phương pháp hỗn hợp: Đây là phương pháp áp dụng đồng thời hai phương pháp trên.

Thuế xuất nhập khẩu phải nộp = Tổng tiền thuế tính theo tỷ lệ phần trăm (%) + Tổng tiền thuế tính theo phương pháp tuyệt đối.

Dịch vụ tư vấn pháp luật thuế cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam - Công ty Luật LHD

Các dịch vụ tư vấn pháp luật thuế cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại LHD bao gồm:

 • Tư vấn cho doanh nghiệp các vấn đề liên quan đến việc vay vốn nước ngoài, vay vốn công ty mẹ, đăng ký khoản vay vốn với ngân hàng nhà nước.
 • Tư vấn cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sau khi thành lập mở tài khoản chuyển vốn và tài khoản góp vốn. 
 • Tư vấn cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài các thủ tục chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.
 • Hướng dẫn và thực hiện kê khai hồ sơ thuế cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài khi mới thành lập.
 • Thay mặt doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế liên quan đến việc kê khai thuế ban đầu, thủ tục in và đặt in hóa đơn lần đầu tiên.
 • Hỗ trợ doanh nghiệp đặt in hóa đơn theo yêu cầu. 
 • Đăng ký chữ ký số và nộp thuế điện tử cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Tư vấn tổng thể về kế toán thuế theo quý, theo tháng và theo năm cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Thực hiện kê khai và nộp các loại báo cáo, các loại thuế theo tháng, theo quý và theo năm; quyết toán thuế cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Lập và hoàn thiện sổ sách kế toán cho công ty theo đúng quy định của pháp luật.
 • Tư vấn cho doanh nghiệp các vấn đề liên quan đến thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN,…
 • Tư vấn và giúp doanh nghiệp điều chỉnh những sai sót trong hoạt động kế toán, thuế
 • Tư vấn việc hoạch định các chiến lược tài chính, cân đối chi phí hợp lý đối với hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Đại diện cho doanh nghiệp làm việc và giải trình các vấn đề liên quan đến kê khai, báo cáo thuế với cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Trên đây là những thông tin chi tiết tư vấn pháp luật thuế cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Nếu doanh nghiệp gặp bất kỳ khó khăn nào, hãy liên hệ với công ty luật LHD. Chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp giải quyết các vấn đề một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng