Từ ngày 1/1/2022, mọi người có thể mở thẻ ngân hàng trực tuyến

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Từ ngày 1/1/2022, thẻ ngân hàng có thể được phát hành điện tử (Ảnh minh họa)

Theo đó, tổ chức phát hành thẻ có thể phát hành thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước có định danh cho chủ thẻ là cá nhân bằng phương thức điện tử.

Việc phát hành thẻ điện tử được quy định như sau:

– Tổ chức phát hành thẻ phải xây dựng, phát hành và công khai quy trình, thủ tục phát hành thẻ cá nhân bằng phương thức điện tử theo quy định tại Điều 10a Thông tư 19/2016 / TT-NHNN, pháp luật về phòng, chống rửa tiền, pháp luật về giao dịch điện tử, các quy định pháp luật có liên quan về bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin khách hàng và an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng trực tuyến, bao gồm tối thiểu các bước sau:

+ Thu thập các thông tin, giấy tờ cần thiết trước khi giao kết hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ với khách hàng để xác định khách hàng và xác định hạn mức giao dịch của thẻ ghi nợ, chứng minh nhân dân trả trước, thẻ tín dụng. sử dụng theo quy định tại Khoản 5 Điều 10, Khoản 3 Điều 10a và Điều 14 Thông tư 19/2016 / TT-NHNN, quy chế nội bộ của BKS và các quy định khác của pháp luật (nếu có);

+ Kiểm tra, đối chiếu và xác thực thông tin nhận dạng khách hàng;

+ Cảnh báo khách hàng về những hành vi không được thực hiện trong quá trình mở và sử dụng thẻ phát hành bằng phương thức điện tử;

+ Cung cấp cho khách hàng hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ theo nội dung quy định tại Điều 13 Thông tư 19/2016 / TT-NHNN và giao kết hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ với khách hàng để đảm bảo các quy định về giao dịch điện tử;

+ Thông báo tên tổ chức phát hành thẻ, tên hoặc thương hiệu thẻ, mã số thẻ, thời hạn sử dụng (hoặc ngày có hiệu lực) của thẻ, tên chủ thẻ, phạm vi và chức năng của thẻ, những điều cấm luật khi sử dụng thẻ cho khách hàng.

– Tổ chức phát hành thẻ quyết định phương thức, hình thức, công nghệ nhận dạng, xác minh khách hàng để phát hành thẻ bằng phương thức điện tử; chịu trách nhiệm về rủi ro phát sinh (nếu có).

– Việc phát hành thẻ theo phương thức điện tử không áp dụng cho các đối tượng sau:

+ Người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi

+ Chủ thẻ chính là tổ chức

+ Chủ thẻ phụ

– Tổ chức phát hành thẻ tín dụng chỉ phát hành thẻ điện tử cho khách hàng cá nhân là người nước ngoài khi họ được phép cư trú tại Việt Nam từ 12 tháng trở lên.

Xem thêm tại Thông tư 17/2021 / TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng