Trường Hợp Hạ Sĩ Quan Và Lính Nghĩa Vụ Được Giải Ngũ Sớm

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Hạ sĩ quan, binh sĩ hết thời hạn phục vụ tại ngũ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 21 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 được xuất ngũ.

Điều 21. Thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ

1. Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình đối với hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng.

2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ không quá 06 tháng trong các trường hợp sau đây:

a) Bảo đảm sẵn sàng chiến đấu;

b) Đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và cứu nạn, cứu hộ.

Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 2 Điều 43 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, Khoản 3 Điều 4 Thông tư 279/2017 / TT-BQP thì hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ trước thời hạn. khi một trong các điều kiện sau được đáp ứng. :

(1) Hội đồng giám định y khoa cấp phòng và tương đương trở lên hoặc hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận không đủ tiêu chuẩn sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy định tại Thông tư liên tịch 16/2016 / TTLT-BYT-BQP ngày tháng năm. Ngày 30 năm 2016.

(2) Ủy ban nhân dân cấp xã, Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ, cụ thể như sau:

– Là người lao động duy nhất phải trực tiếp chăm sóc thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa hết tuổi lao động; gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

– Con của bệnh binh, người bị nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.

(3) Ủy ban nhân dân cấp xã, Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn được miễn nhập ngũ, cụ thể như sau:

– Con liệt sĩ, con thương binh hạng nhất;

– Anh, chị, em ruột của liệt sĩ;

– Con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con của người bị nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

(4) Cơ quan An ninh quân sự báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định không đủ tiêu chuẩn chính trị theo quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch 50/2016 / TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng